Indexering van de lonen in de bosbouw (PC146)

Werknemer in de bosbouw? De lonen zijn geïndexeerd op 1 april!

Zoals afgesproken in het Paritair Comité voor de Bosbouw (PC 146) zijn de lonen van de werknemers op 1 april geïndexeerd met 1,86%. Dit is een aanpassing aan de levensduurte. De indexering in deze sector kan per kwartaal gebeuren indien de inflatie een bepaald niveau overschrijdt en geldt vanaf de eerste werkdag van het nieuwe kwartaal.

Het minimumloon ligt nu op 12,60 euro. De toeslagen voor het gebruik van mechanisch werktuig blijven onveranderd op 15%; de toeslag voor gevaarlijk of ongezond werk bedragen 25%.

De vergoeding voor het onderhoud van werkkledij wordt dit kwartaal eveneens geïndexeerd en bedraagt nu 4,51 euro per maand.

Downloads

BijlageGrootte
pc146_minimumlonen_042023_nl.pdf155.52 KB