Voor goede « jobs, jobs, jobs »

Jullie kennen allemaal het afgezaagde liedje van de eerste minister: “jobs, jobs, jobs”. Alsof het volstaat dit steeds te herhalen om het werkelijkheid te laten worden. Maar, mijnheer Michel, de mensen trappen niet in uw bezweringsformule. Ze zien maar al te goed wat deze jobs, jobs, jobs betekenen op het terrein: interimjobs, deeltijdse jobs, flexi-jobs.

Voor sommigen zou dat “beter zijn dan niets”. Maar, meneer de eerste minister: wanneer de mensen de huur moeten betalen en brood op de plank moeten brengen voor hun gezin, dan is “beter dan niets” niet genoeg. Ziet u, wanneer je naar je bankier gaat voor een hypothecaire lening, dan kan je hem altijd proberen zeggen: “ik heb een precair contract, dat is beter dan niets”… hij zal je algauw de laan uitsturen.

Wanneer je werkt met een contract van bepaalde duur, met een onvrijwillig deeltijds contract, met een laag inkomen… dan kan je geen leven opbouwen, meneer de eerste minister. Dan kan je geen appartement of huis kopen. Je durft geen gezin te stichten, zonder te weten of je voldoende inkomen zal overhouden om je kinderen waardig te laten leven.

Wanneer Charles Michel spreekt over 60.941 banen die in 2016 geschept werden, dan “vergeet” hij erbij te zeggen dat 10.200 daarvan deeltijdse banen zijn en 11.800 seizoensbanen of interimjobs zijn. Hij doet vooral alsof hij niet ziet dat de werkgelegenheidscijfers er veel beter op vooruitgaan in andere Europese landen dan in België. Met andere woorden, ons land profiteert van de gunstigere internationale context en de rol van de rechtse regering in het scheppen van banen is waardeloos, zelfs negatief.

In de sectoren van ABVV Horval stellen we vast dat de banen geleidelijk aan onzekerder worden. Uiteraard met de flexi-jobs in de horeca, en hun uitbreiding vanaf januari naar de bakkerijen van de voedingsnijverheid en de handel in voedingswaren. En ook met de stijging van het aantal uitzendarbeiders. Sommige ondernemingen uit de voedingsnijverheid tellen zo… 40% uitzendarbeiders.

ABVV Horval heeft misschien geen voet tussen de deur bij de regering-Michel om de zaken te laten veranderen, in tegenstelling tot het VBO, maar ze zal in ieder geval niet op haar lauweren rusten. We gaan de werkgevers op hun verantwoordelijkheden wijzen, zowel wat betreft de flexi-jobs als wat de uitzendarbeid betreft. En als ze niet begrijpen wat overleg inhoudt, dan zullen we hen eraan herinneren wat een slagkracht is. De klassenstrijd is niet verdwenen.