Goed nieuws voor wie in Vlaanderen woont en een laag loon heeft

Het was niet onze keuze om te discrimineren op basis van loon en woonplaats, maar de Vlaamse regering heeft een jobbonus uitgewerkt voor wie in Vlaanderen woont en in 2021 minder dan 2500 euro bruto per maand verdiende. Om de jobbonus op je rekening gestort te krijgen, moet de Vlaamse overheid over je rekeningnummer beschikken. Je kan nakijken of de Vlaamse overheid dit nummer al heeft of je rekeningnummer doorgeven via www.burgerprofiel.be/jobbonus .

Hoe weet je of je in aanmerking komt?

Als je in België werkt en in Vlaanderen (zonder Brussel) woont en in 2021 maandelijks minder dan 2500 euro bruto verdiende, dan heb je recht op de jobbonus. De Vlaamse overheid stuurt daar ook officiële brief of e-mail via je e-box over in de periode tussen half november en het einde van het jaar 2022.

Let op als je in Vlaanderen woont en buiten België werkt, ontvang je geen brief, maar moet je zelf een aanvraag doen via het WSE-loket - vraag gerust hulp aan je ABVV-Horval afdeling.

Hoeveel bedraagt de jobbonus?

De jobbonus bedraagt maximaal 600 euro als je niet meer dan 1800 euro bruto verdiende in 2021. Daar komt nog een eenmalige premie van 100 euro bovenop. Wie meer dan 1800 euro en minder dan 2500 euro verdiende in 2021 krijgt een bedrag tussen tussen 600 en 10 euro, al naargelang je brutoloon: hoe hoger je loon, hoe lager de jobbonus. Iedereen die in aanmerking komt voor de jobbonus heeft ook recht op de eenmalige premie van 100 euro.

Wat vindt het ABVV eigenlijk van de jobbonus?

De jobbonus helpt, maar is niet de beste oplossing. Het ABVV wil dat de (minimum)lonen omhoog gaan. Want dan ga je ook op vooruit als je op pensioen gaat, werkloos of ziek wordt. Daarom blijven wij actie voeren voor een minimumloon van 14 euro/uur. Daarnaast tellen periodes van tijdelijke werkloosheid niet mee in de berekening. Was je even tijdelijk werkloos door corona? Of straks door de hoge energieprijzen? Dan telt de jobbonus niet voor die periodes. En dat is niet fair.

Tot slot vinden we de uitvoering van de jobbonus problematisch. Een rekeningnummer digitaal registreren om je recht te openen? Niet evident voor velen. En bovendien brengt het oplichters op ideeën. Blijf dus alert voor valse mails en sms-jes over de jobbonus! Enkel de link burgerprofiel.be/jobbonus is correct.

 

Heb je hulp nodig? 

Contacteer je regionale afdeling van ABVV Horval.

Stuur een email naar : 

Horval Antwerpen : info@horvalantwerpen.be // Contact : Horval Antwerpen

Horval Oost-vlaanderen : info@abvv-voeding-ovl.be // Contact : Horval Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen:  info@horvalwvl.be // Contact : Horval West-Vlaanderen

Kempen-Limburg: nicole.houbrechts@abvv-voeding.be / Contact: Horval Limburg - Horval Kempen

Leuven-Mechelen: Ilona.dejong@abvv-horval.be // Contact : Horval Leuven-Mechelen