ABVV Horval pleit voor een financiële erkenning van de arbeiders uit de handel in voedingswaren

BERICHT VAN 31.03.2020

Het paritair comité van de Handel in Voedingswaren (PC 119) kwam samen op 27 maart, op vraag van ABVV HORVAL, om een financiële erkenning voor te stellen voor de arbeiders die aan het werk blijven tijdens deze ongekende gezondheidscrisis en zo hun gezondheid op het spel zetten om de bevolking te bevoorraden.

Het werkgeversvoorstel bestaat uit een eenmalige brutopremie van 500 euro voor een arbeider die voltijds werkt tijdens de periode van 13 maart tot 31 mei. Deze premie kan omgezet worden in verlofdagen. ABVV Horval vestigt echter de aandacht op 3 punten:

  • Dit akkoord is enkel van toepassing op de arbeiders van de volgende bedrijven: Aldi, Colruyt, Delhaize Le Lion/De Leeuw, Mestdagh/Superlog, Okay, Bioplanet en Retail Partners Colruyt Group. En de rest dan?
  • Men kan deze premie genieten op voorwaarde dat men in dienst is op het moment van de uitbetaling. Dit voorstel is discriminerend: de mensen met een contract van bepaalde duur, de uitzendkrachten, de studenten en de werknemers die ziek vallen tijdens deze periode worden de facto uitgesloten.
  • Het bedrag dekt een te lange periode. Een premie van 500 euro komt immers concreet overeen met ongeveer 45 euro bruto per voltijds gewerkte week of 9 euro bruto per dag dat de arbeiders grote risico’s nemen voor hun gezondheid.

ABVV Horval is niet tevreden over dit voorstel: het is niet alleen onvoldoende in verhouding tot de inspanningen die de arbeiders leveren, maar ook gelet op de risico’s die ze dagelijks nemen, zowel voor zichzelf als voor hun gezin. Aangezien het onmogelijk is om een sectoraal akkoord te bereiken en er geen enkel tegenvoorstel kwam, moeten de discussies nu gevoerd worden op bedrijfsniveau op basis van het referentiekader dat men moet beschouwen als het minimum dat verbeterd moet worden.

Wij blijven strijden voor de eisen van de arbeiders en voor meer erkenning, vooral financieel, voor hun meer dan essentiële arbeid!

 

Klik hier om het bericht in PDF-formaat te downloaden.