Colruyt : De arbeiders verdienen erkenning voor hun werk!

BERICHT VAN  01.04.2020

We maken een ongeziene crisis mee. Supermarkten, zoals Colruyt, spelen vandaag een cruciale rol om de bevolking te bevoorraden. Meer vraag, dus meer werk in gevaarlijke omstandigheden voor de werknemers in de depots. 
 
ABVV Horval zal de werkgevers eraan blijven herinneren: een essentiële sector, allemaal goed en wel, maar de werknemers moeten beschermd worden. De gezondheid en de veiligheid van de werknemers zijn en blijven onze prioriteit! 
 
Al meer dan een week speelt ABVV Horval de vragen van de werknemers door aan de directie om erkenning te krijgen voor hun werk.  
 
De directie heeft een eerste voorstel gedaan: 30 minuten extra recup per gewerkte dag voor de periode van 09/03/2020 tot 30/06/2020, beperkt tot een maximum van 5 extra verlofdagen. Voor de werknemers is dit voorstel veel te weinig in verhouding tot de risico’s die ze lopen. Bovendien weten we momenteel ook nog niet hoe deze maatregel zal toegepast worden op de werknemers met een contract van bepaalde duur, de uitzendkrachten, de studenten en de werknemers die 6 dagen per week werken. 
 
ABVV Horval steunt de vraag van de werknemers om een onmiddellijke financiële waardering te krijgen per gepresteerde dag:

  • Door een erkenning via het uurloon
  • Of via een dagpremie voor alle aanwezige werknemers die hun steentje bijdragen. 

De arbeiders gaan tot het uiterste en zetten daarbij hun eigen gezondheid op het spel. In deze tijden draait het bedrijf meer dan ooit op volle toeren. Het omzetcijfer rijst de pan uit. De middelen zijn er, ze moeten ingezet worden om te beantwoorden aan de vraag van de werknemers! 

Klik hier om het bericht in PDF-formaat te downloaden.