Handel in Voedingswaren: ABVV Horval voor een aanvulling op de werkloosheids-/ziekte-uitkeringen!

In april heeft het ABVV Horval in gemeenschappelijk front met het ACV en het ACLVB meermaals binnen de Raad van Bestuur van het sociaal fonds 119 geëist dat er een aanvullende vergoeding zou betaald worden voor de werknemers die wegens overmacht door het coronavirus werkloos zijn.

Momenteel voorziet de sector een dagvergoeding van € 4,40 per dag werkloosheid ten laste van het sociaal fonds in het geval van langdurige ziekte, collectief ontslag, tijdelijke werkloosheid om economische redenen en ontslag wegens medische overmacht. De vergoeding dekt echter niet de gevallen van overmacht…

De vakorganisaties vinden dat men, gelet op de huidige omstandigheden, de werkloosheidsdagen wegens overmacht en de werkloosheidsdagen om economische redenen op dezelfde manier dient te behandelen. Zo zou het sociaal fonds zich sociaal engageren om het loonverlies te verminderen die de werkloze werknemers lijden. Deze maatregel zou ook een halt toeroepen aan de discriminatie tussen de werkloosheid om economische redenen en de werkloosheid wegens overmacht, een willekeurig onderscheid dat er gekomen is door de beslissingen die de regering heeft genomen om de procedures te vereenvoudigen om toegang te krijgen tot de werkloosheidsuitkeringen.

Voor de werknemers die vanaf maart tewerkgesteld zijn en die besmet raakten met het coronavirus op het werk eisen we een tussenkomst van het sociaal fonds voor de ziektedagen ná de dagen die in acht worden genomen voor het gewaarborgd loon.

Er zijn voldoende financiële reserves in het sociaal fonds om deze maatregel te financieren. De vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties Comeos, Unizo en UCM weigeren echter in te gaan op onze vraag. Hun uitleg? “De meeste bedrijven blijven het volledige loon betalen aan hun werknemers in werkloosheid.” Ze vrezen ook dat andere paritaire comités een voorbeeld zouden zien in deze beslissing. Dit is ontoelaatbaar! Het omzetcijfer van de distributiesector schoot de hoogte in tijdens de crisis, maar de werkgeversorganisaties ontzeggen onze werknemers wel een deel van hun inkomen!

ABVV Horval zal dit opnieuw aankaarten tijdens het paritair comité op vrijdag 29 mei. In tussentijd vroeg ze aan haar secretarissen om bij de bedrijven de stappen te ondernemen voor de aanvulling. Het doel is namelijk om het geleden loonverlies van de werknemers voor maart, april en mei te dekken.

Uit recente cijfers blijkt dat de sector van de Handel in Voedingswaren bijzonder getroffen is door tijdelijke werkloosheid. De koopkracht van onze leden ebt weg. Deze maatregel is meer dan belangrijk. Wij zullen daarvoor opkomen!