Bevoegdheid PC 144

Bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk handarbeid verrichten en hun werkgevers, te weten:

  • de eigenlijke landbouwondernemingen;
  • de grasteelt en weideboomgaarden, de tabaksteelt en –drogerij, de hopteelt en –drogerij, de teelt van geneeskrachtige kruiden, de teelt van suikerbieten, de teelt van cichoreiwortels, de teelt van landbouwzaad en pootaardappelen, de teelt van teenwilg;
  • de fokkerij, de pluimveeteelt, de bijenteelt, de visteelt, de mosselteelt, de oesterteelt, de kunstmatige bevruchting, met inbegrip van de geheel of gedeeltelijk uitgeoefende activiteiten voor rekening van derden;
  • het onderhouden en verzorgen van paarden, het verhuren van paardenboxen, stallingen en het onderhoud ervan, het geven van instructies in verband met paardrijden, met uitzondering van de werknemers tewerkgesteld aan activiteiten ressorterende onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf;
  • de door de bevoegde overheid erkende diensten voor bedrijfsverzorging in de landbouw.