Doe het nodige om je eindejaarspremie en syndicale premie in de sector Technische Land- en Tuinbouwwerken (PC 132) te krijgen.

In december wordt de eindejaarspremie en de syndicale premie voor wie werkt(e) in de Technische Land- en Tuinbouwwerken uitbetaald. Het Sociaal Fonds 132 stuurt hiervoor een fiche op. Bezorg deze fiche aan je lokale ABVV Horval-afdeling zodat wij ze zo snel mogelijk kunnen uitbetalen.

 

Eindejaarspremie

Wanneer heb je recht op de eindejaarspremie?

Heb je tussen 1 juli van vorig jaar en 30 juni van dit jaar minstens 25 dagen in de sector van de Technische Land- en Tuinbouwwerken gewerkt, dan heb je recht op een eindejaarspremie. Gelijkgestelde dagen tellen ook mee voor deze periode van 25 dagen.

 

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

De premie bedraagt 8.33% van het brutoloon dat je tussen 1 juli en 30 juni verdiende. Tijdens de recente sectorale onderhandelingen hebben we bekomen dat het maximale bedrag voor de eindejaarspremie is verhoogd. Dit is nu maximum 2750 euro.

 

Syndicale premie

Hoeveel bedraagt de syndicale premie?

Het maximumbedrag van de premie bedraagt 145 euro voor wie tussen 1 juli 2022 en 30 juni 2023 voltijds in de sector werkte. Wie geen volledig jaar in de sector werkte, ontvangt een bedrag in verhouding tot de gewerkte periode.

 

Wanneer heb je recht op de syndicale premie?

  • Je bent in orde met je lidgeld en was het afgelopen jaar ook lid van ABVV Horval;
  • Je werkte in de sector Technische Land- en Tuinbouwwerken tussen de maand juli van vorig jaar en juni van het lopende jaar;
  • ABVV Horval heeft jouw juiste bankrekeningnummer;

 

Wat als je geen fiche ontving?

De fiches worden eind november verzonden. Ontving je geen fiche, denk je dat er iets niet in orde is, of is je rekeningnummer recent gewijzigd? Neem zeker met ons contact op via onze lokale afdeling.

 

Heb je als uitzendkracht in  de Technische Land- en Tuinbouwwerken ook recht op een syndicale premie?

Als uitzendkracht heb je ook recht op de syndicale premie. Ze wordt samen met je eindejaarspremie gestort. Wie als uitzendkracht werkte, krijgt hier een aangepast formulier voor via het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. Bezorg dit zo snel mogelijk aan je ABVV Horval-afdeling.

                                                                                                                                       

Waarom een syndicale premie?

Als vakbond verdedigen wij de rechten van alle werknemers en in het bijzonder die van onze leden. Om dit te kunnen moet een vakbond representatief zijn en voldoende leden hebben. De syndicale premie maakt het goedkoper om lid te zijn van onze vakbond, krijg je goedkoper toegang tot onze dienstverlening en kunnen wij jouw belangen verdedigen van op de werkvloer tot in het sociaal overleg.