Indexering van de lonen en vergoedingen in PC 132

In paritair comité 132 kunnen de lonen en vergoedingen elk kwartaal geïndexeerd worden wanneer blijkt dat de prijzen van de producten die in de gezondheidsindex zitten, boven een bepaalde drempelwaarde gestegen zijn. In januari 2024 bleek dit opnieuw het geval en konden we lonen en vergoedingen aanpassen met 0.51%.

Op deze website onder barema's staat een overzichtelijk document met de actuele minimumlonen en de basisvergoedingen. Op het niveau van de onderneming kunnen hogere lonen en voordelen zijn afgesproken.

Sinds de sectorale onderhandelingen 2023-2024 zijn er twee nieuwe vergoedingen: een aanvullende vergoeding bij landingsbanen van 1/5 en een kinderopvangtoeslag. In dezelfde onderhandelingen werd het plafond van de eindejaarspremie verhoogd en dit wordt nu geïndexeerd. Daarnaast werd afgesproken dat de fietsvergoeding steeds het maximale fiscaal vrijgestelde bedrag zou bedragen. Vanaf 1 januari 2024 bedraagt de fietsvergoeding 0,35 euro per kilometer.

Voor vragen over toepassing van deze afspraken of voor advies: contacteer onze lokale afdelingen. Hun contactgegevens vind je hier.