Nieuw: kinderopvangtoeslag voor werknemers in PC 132

In het sectoraal akkoord 2023-2024 spraken vakbonden en werkgevers af om een toeslag voor kinderopvang in te voeren. Werknemers met kinderen jonger dan 6 jaar die betalen voor officiële kinderopvang zullen in 2024 een premie kunnen aanvragen voor de kosten gemaakt in 2023.

Dit voorjaar werkt ABVV Horval samen met de andere vakbonden en de werkgevers in het sociaal fonds 132 een regeling uit om een vergoeding in geval van kinderopvang in te voeren. Dat werd afgesproken in het kader van de sectorale onderhandelingen. De praktische uitwerking  en uitvoering van dit onderdeel van het akkoord gebeurt in het Sociaal Fonds van de sector van de technische land- en tuinbouwwerken. In het sociaal akkoord en de bijhorende CAO werden wel reeds de contouren afgesproken: de toeslag zal 3 euro per dag en per kind in de officiële opvang bedragen. Er is een maximum van 400 euro per jaar bepaald. Om recht te hebben op de toeslag moeten de werknemers minstens 12 maanden in de sector werken. Indien beide ouders in PC 132 werken dan hebben beide ouders recht op de toeslag.

De praktische uitvoering moet nog verder worden geconcretiseerd. Hou zeker onze website en sociale media in de gaten voor nieuws uit de eerste hand. Een officiële kinderopvang (buitenschools of crèche) zorgt steeds voor een attest dat ook bij de belastingen kan gebruikt worden. Dit attest zal normaal ook belangrijk worden voor de aanvraag van de kinderopvangtoeslag. Hou het dus goed bij !

Voor meer informatie en advies kan je steeds terecht in onze lokale afdelingen