PC 132: Eindejaarspremie en syndicale premie 2018

Binnenkort worden de attesten voor de eindejaarspremie en de syndicale premie opnieuw verstuurd. Heb jij als werknemer uit de groene sectoren recht op deze premies? Wij zetten voor u alles nog eens op een rijtje.

 

Eindejaarspremie: voorwaarde: minstens 25 dagen gewerkt hebben in de sector. Bedrag: 8,33% van het brutoloon verdiend tijdens het refertejaar (1 juli t/m 30 juni), met een maximum van 2.000 euro.

Elke werknemer die lid is van ABVV HORVAL heeft recht op een syndicale premie van 145 euro voor een volledige tewerkstelling gedurende het refertejaar.

 

Het Sociaal Fonds verzendt in de loop van de maand december aan elke werk­nemer een attest eindejaarspremie, samen met een attest syndicale premie. Na controle van de juistheid van de gegevens en vermelding van het bankrekeningnum­mer, moet u dit attest binnenbrengen bij uw geweste­lijke afdeling van ABVV HORVAL, die voor de betaling zal zorgen.