Eindelijk een syndicale premie voor de werknemers van de toeristische attracties!

Jarenlang hebben de werkgevers een syndicale premie voor PC333 geblokkeerd, maar ABVV Horval heeft het taboe bij de laatste sectoronderhandelingen 2019-2020 kunnen doorbreken! De eerste uitbetaling wordt uitgevoerd in september 2020. Het maximum bedrag van 40 euro zal berekend worden in functie van het aantal gepresteerde en gelijkgestelde dagen.

Het Sociaal Fonds van de Toeristische Attracties zal in de loop van de maand september een attest voor de syndicale premie versturen aan alle werknemers uit de sector van de toeristische attracties die voldoende prestaties hebben geleverd in 2019 (niet als student of leerling).

Opgelet: bezorg het attest aan je syndicale afgevaardigde of aan je plaatselijke Horval afdeling en vergeet zeker niet je bankrekeningnummer te vermelden.

Foto : Freepik