Bevoegdheid PC 145

Bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk handenarbeid verrichten en hun werkgevers, te weten :

 • de groententeelt, met inbegrip van de speciale teelten, zoals de witloof- en paddenstoelenteelt;
 • de fruitteelt, met inbegrip van de speciale teelten, zoals druiven-, perziken- en aarbeienteelt;
 • de bloemen- en sierplantenteelt, alle specialiteiten inbegrepen;
 • de boomkwekerij, met inbegrip van de rozen en sierheesterteelt;
 • de teelt van de tuinbouwzaden;
 • het aanleggen en/of onderhouden van parken, tuinen, sportterreinen, recreatieterreinen, groene zones, begraafplaatsen, met inbegrip van begraafplaatsen van vreemde militairen in België;
 • het aanleggen en/of onderhouden in eigen beheer van parken, tuinen, sportterreinen, recreatieterreinen of groene zones, wanneer de werklieden van de onderneming hoofdzakelijk aan deze activiteiten zijn tewerkgesteld;
 • het verrichten van onderzoek in verband met tuinbouwgewassen en organiseren van voorlichting in de tuinbouwsector;
 • de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het sorteren van tuinbouwproducten en die niet ressorteren onder een ander daarvoor specifiek bevoegd paritair comité;
 • de productie van potgrond, turf, schors en bodemverbeterende producten, voor zover geen ander paritair comité bevoegd is;
 • het manueel oogsten van tuinbouwproducten;
 • het kweken van graszoden, voor zover het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk of het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid niet bevoegd is;
 • het verhuren en onderhouden van planten en bloemen bij derden;
 • het snoeien van fruitbomen voor rekening van derden.

Wat de boomkwekerij en de bloemen- en sierplantenteelt betreft, wordt onder telen onder meer verstaan : het zaaien, planten, verspenen, oppotten, stekken, in vitro of anderzins vermeerderen, bemesten, forceren in bloei trekken, toppen alsook het verrichten van alle mogelijke andere of gelijkaardige werkzaamheden aan bollen, stekken, plantmateriaal evenals aan planten die men zelf geheel of hoofdzakelijk teelt (d.w.z. plantmateriaal dat op het ogenblik van inkoop reeds een zekere ontwikkeling doormaakte).