Fevia moet het stakingsrecht respecteren, anders zullen haar ondernemingen de gevolgen ervan ondervinden

De Federatie van de ondernemingen uit de voedingsnijverheid wil de werknemers die maandag gedekt worden door een stakingsaanzegging in “ongewettigde afwezigheid” plaatsen. ABVV Horval roept Fevia op om het stakingsrecht te respecteren – anders zal ze van zich laten horen.

Het ABVV, het ACV, Solidaris, de Christelijke Mutualiteiten en MOC organiseren op maandag in Charleroi een solidariteitsmars “Marche des Solidarités”.

Om ervoor te zorgen dat de werknemers die dit wensen kunnen deelnemen, heeft ABVV Horval een stakingsaanzegging verstuurd naar Fevia (Werkgeversfederatie van de voedingsnijverheid). Waarom? Omdat dit de enige manier is om de werknemers te laten deelnemen aan deze syndicale actie zonder dat hun afwezigheid beschouwd wordt als ongewettigd. Deze werknemers zullen niet betaald worden door hun onderneming en op dit ogenblik is er geen sprake van de sector te blokkeren, een bedrijf stil te leggen of wie dan ook te verhinderen om te werken.

Voor de nachtarbeiders betekent dit een stakingsaanzegging over twee dagen: het is duidelijk dat ze op een bepaald moment moeten slapen en na een nacht werken en een actiedag niet opnieuw een nacht kunnen gaan werken. Uiteraard… behalve voor Fevia!

De Federatie van de ondernemingen uit de voedingsnijverheid heeft immers aan haar leden duidelijk gemaakt dat de nachtarbeiders die afwezig zouden zijn gedurende de twee nachten rond de actie in ongewettigde afwezigheid zouden geplaatst worden – terwijl er een actieaanzegging werd verstuurd, op tijd !

Voor ABVV Horval is dit een ontoelaatbare aanval op het stakingsrecht. ABVV Horval heeft op dit moment helemaal niet de intentie om het gemunt te hebben op de ondernemingen uit de sector. Maar als Fevia haar geen andere keuze laat, dan zal ze het niet nalaten om de ondernemingen in het vizier te nemen.

Enkele weken geleden heeft de co-voorzitter van ABVV Horval Tangui Cornu duidelijk aan de woordvoerster van Fevia, Greet Moerman, aangegeven dat als er één enkel bedrijf vergeldingsmaatregelen zou nemen tegen de werknemers die op maandag afwezig zijn, het een belangrijk doelwit zou worden van de acties van ABVV Horval. We dachten dat we duidelijk geweest waren. Maar als dat niet het geval zou zijn, zullen we niet aarzelen om actie te ondernemen en de betrokken bedrijven moeten dat weten.