Syndicale premie in de voedingsnijverheid (met uitzondering van de bakkerijsector)

Indien je een nieuw rekeningnummer hebt, gelieve dit door te geven aan je plaatselijke ABVV HORVAL-afdeling!

Referteperiode van betaling: Tewerkstelling van 1 april 2016 tot 31 maart 2017
 

Maximumpremie voor de actieve leden: 135 euro
Kortere periodes van tewerkstelling geven pro rata, volgens het lidmaatschap, recht op de premie.

Maximumpremie voor de inactieve leden

 

  • Volledige werklozen: 81 euro

Kortere periodes van volledige werkloosheid geven pro rata, volgens het lidmaatschap, recht op de premie.

  • Bruggepensioneerden: 89 euro

Wanneer je in de loop van de referteperiode op brugpensioen ging, heb je recht op de premie “actieve leden”. Ieder daaropvolgend jaar en tot aan het pensioen, heb je recht op de premie “bruggepensioneerden”.

  • Langdurige zieken en voltijds tijdskrediet

Gedurende het eerste jaar heb je recht op de premie zoals bepaald voor actieve leden. Daarna heb je recht op de premie zoals bepaald voor volledige werklozen gedurende drie opeenvolgende referteperiodes. De werknemer moet een attest aanvragen bij de gewestelijke afdeling van ABVV HORVAL en tegelijkertijd een officieel bewijs van inactiviteit voorleggen.

Geautomatiseerde betaling

  • Werkende leden

Je ABVV HORVAL-centrale stort de syndicale premie op je bankrekening indien je voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

  1. Je hebt vorig jaar een syndicale premie van het Fonds van de voedingsnijverheid ontvangen
  2. Je bent in regel met je bijdragen tijdens de referteperiode (1 april 2016 – 31 maart 2017) en tot het ogenblik van de betaling
  3. Je was tussen 1 april 2016 en 31 maart 2017 tewerkgesteld in de voedingsnijverheid
  4. Je beschikt over een geldige bankrekening op het moment dat de lijst van de rechthebbenden wordt aangemaakt.

Indien hier niet aan voldaan wordt, ontvang je een attest van het Sociaal Fonds. Met dit attest stap je naar je syndicaal afgevaardigde of naar je plaatselijke afdeling van ABVV HORVAL.

Ontvangen formulieren van het Sociaal Fonds:
Voor een vlotte en snelle betaling verzoeken wij je om je (eventueel nieuw) rekeningnummer te vermelden op het formulier dat je van het Sociaal Fonds ontving.

De geautomatiseerde betaling van de syndicale premie gebeurt op 3 november 2017.