Corona-ouderschapsverlof: een gedeeltelijke overwinning

De lockdown wordt steeds meer opgeheven en veel ouders ondervinden moeilijkheden om de zorg voor hun kinderen en het werk met elkaar te combineren.

Het ABVV was zich bewust van de moeilijkheden die sommige werknemers ondervonden en kwam bijgevolg voor hen op. Zo verkreeg het ABVV het corona-ouderschapsverlof. Het ABVV streed ook voor een verhoging van de uitkering in vergelijking met het bedrag van het “klassieke” ouderschapsverlof. Waarom? Dit bedrag was namelijk te laag en niet alle werknemers konden zich dit bijgevolg veroorloven. De basisuitkering werd uiteindelijk met 25% verhoogd, wat jammer genoeg nog altijd niet voldoende is.

Het ABVV heeft ook geëist dat dit verlof een recht is dat de werkgever niet kan weigeren. Helaas haalde ze haar slag niet thuis: de werkgever moet zijn akkoord geven. Als de werkgever echter ten onrechte weigert, zonder geldig motief, om dit verlof toe te kennen, dan zullen de delegees van ABVV Horval zich achter de werknemers scharen om hun legitieme vraag kracht bij te zetten.

Opgelet: het besluit werd nog niet gepubliceerd. Je kan dus je aanvraag indienen bij de werkgever, maar nog niet bij de RVA.

Meer info over de voorwaarden, de aangekondigde maar nog te bevestigen bedragen en de procedure vind je hier.