Hoe geldig stemmen ?

Stem op de ABVV-lijst nummer 3.

VIA EEN LIJSTSTEM.
Je stemt voor de lijst en gaat akkoord met de volgorde van de kandidaten.

VIA EEN NAAM – OF VOORKEURSTEM.
Je stemt voor één lijst, maar wijst de kandidaten aan die jouw voorkeur wegdragen.

Opgelet!
 • Stemmen uitbrengen op meerdere lijsten is verboden!
 • Schrap niet. Als je je vergist, vraag dan een nieuw stembiljet.
 • Een lijststem én een naamstem voor één of meerdere kandidaten van eenzelfde lijst? Da’s oké, maar wordt als een lijststem beschouwd.
Goed om te weten

STEMMING PER BRIEF
De stemming per brief kan enkel onder bepaalde voorwaarden worden toegestaan: 

 • Mits een akkoord tussen de werkgever en alle organisaties die kandidaten hebben voorgedragen.
 • Uiterlijk X+56 (= 56 dagen na de dag van de aanplakking van het bericht waarin de verkiezingsdatum wordt aangekondigd).
 • In speciale gevallen, zoals:
  • Bij aanzienlijke spreiding van het personeel
  • Als de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt opgeschort 
  • In geval van nachtarbeid (onder bepaalde voorwaarden)
  • Wanneer de werknemers niet werken tijdens de openingsuren van de stembureaus
Let op: het is nu verplicht om de voor- en achternaam van de kiezer te vermelden op de envelop waarin het stembiljet wordt teruggestuurd.
ELEKTRONISCH STEMMEN OP AFSTAND
Elektronisch stemmen op afstand is mogelijk onder bepaalde voorwaarden:

 • De beslissing moet uiterlijk op dag X worden genomen (= de dag van de aanplakking van het bericht waarin de verkiezingsdatum wordt aangekondigd)
 • De beslissing moet worden genomen door de ondernemingsraad of het CPBW of, bij ontstentenis, de werkgever in akkoord met de vakbondsafvaardiging (volgens de bepalingen van het huishoudelijk reglement, bij ontstentenis met eenparigheid van stemmen).
(1) Het aantal tewerkgestelde werknemers tussen 20u en 6u op de dag van de verkiezing is niet groter dan 5% van het aantal op deze datum tewerkgestelde werknemers EN het aantal tewerkgestelde werknemers tussen 20u en 6u op de dag van de verkiezing is niet groter dan 15.

 • Het systeem moet voldoen aan bepaalde IT- en wettelijke vereisten
 • Het systeem moet bepaalde garanties bieden, zoals de betrouwbaarheid en veiligheid van het systeem, de onmogelijkheid van externe manipulatie van de geregistreerde gegevens en het geheim van stemming.
 • Het systeem (broncode) moet worden neergelegd bij de FOD Werkgelegenheid
 • Kiezers moeten stemmen vanaf hun gebruikelijke werkpost, via een end-to-end versleutelde netwerkverbinding die een betrouwbare authenticatie van kiezers garandeert, zowel via het netwerk van de werkgever als via het netwerk van de softwarefabrikant.