De sociaal-economische barometer 2023

Hoe gaat het nog met ons, Belgen? ... ça va, maar alles kan beter.

Elk jaar stelt de studiedienst van het ABVV de sociaal-economische barometer op. In een overzichtelijk boekje worden cijfers en statistieken gebundeld tot een publicatie waarin je de evolutie van ons land kan nakijken. Interessant hierbij is dat alle cijfers gehaald worden uit de databanken van de overheid… zelfs onze grootste tegenstanders kunnen ze moeilijk weerleggen.

 

De sociaal-economische barometer

De barometer bevat tal van interessante analyses. Zo wordt er overzichtelijk aangetoond dat de werknemers door hun prestaties steeds meer opbrengen – de arbeidsproductiviteit stijgt. Ook de lonen stijgen op langere termijn, maar veel minder snel. Dus  werknemers krijgen een steeds kleiner deel van de winst die zij helpen produceren. Of anders gezegd: er is ruimte voor opslag!

Het welvaartsniveau van onze maatschappij kan men onder andere aflezen aan de toegankelijkheid van onze gezondheidszorg. De tendens is positief, maar nog altijd stelt bijna 1% van de Belgen het bezoek aan een dokter uit om financiële redenen. Een schande voor een welvarend land als België.

 

Jij verdient beter (maar daarom niet meer)

De barometer levert ook cijfers over de vervangingsinkomens. Ze liggen bijna allemaal onder de armoedegrens. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat een inkomen dat je moet helpen een moeilijke periode door te komen, zoals de werkloosheids- of de ziekteuitkering, je in de problemen brengt omdat het bedrag te laag is?

Belgische bedrijven krijgen veel meer loonsubsidies dan hun concurrenten in de buurlanden. Ons belastinggeld en middelen uit de sociale zekerheid worden dus gebruikt om bedrijven geld toe te stoppen om de loonkosten te verlagen. Tegelijkertijd mogen de lonen niet stijgen – terwijl wij mee betalen voor deze subsidies? De loonnormwet is dringend aan herziening toe, zodat er opnieuw vrije onderhandelingen mogelijk zijn.

We zijn minder onzeker over het houden of vinden van een job dan we waren in 2015. We zijn ongeveer even tevreden over ons werk, maar we worden minder fris en uitgerust wakker. Op alle vlakken is er ruimte voor verbetering, ook daar draaien de komende sociale verkiezingen om. Meer ABVV Horval op de werkvloer is hiervoor de beste garantie.

De barometer staat integraal op de website van het ABVV: lees het hier.