Nieuw sectoraal akkoord voor de werknemers in de bosbouw (PC 146)

Na enkele stevige onderhandelingsrondes zijn wij erin geslaagd om met de werkgevers van de sector bosbouw tot een mooi sectoraal akkoord te komen. Ook in deze sector werden we heel erg gehinderd door het door de regering opgelegde verbod op loonkoststijgingen. Desondanks konden wij voor de werknemers toch een aantal verbeteringen uit de brand slepen.

 

Een koopkrachtpremie voor iedereen

Bedrijven die in 2022 een omzet realiseerden die groter is dan 0 euro, moeten een koopkrachtpremie van 125 euro uitkeren aan hun werknemers. In principe heeft elke onderneming een omzet groter dan 0.

Werknemers van ondernemingen waar de winst in 2022 (in vergelijking met 2021) 1,25 keer hoger was, hebben recht op een premie van 200 euro. Is die winst 1,5 keer hoger, dan heeft men recht op een koopkrachtpremie van 300 euro.

Hogere premies kunnen steeds op bedrijfsniveau toegekend worden.

 

Hogere vergoedingen

De tussenkomst in het woon-werkverkeer met de eigen wagen stijgt met 40% tot 0,28 euro per kilometer vanaf 1 januari 2024. De fietsvergoeding stijgt tot 0,27 euro. Voor de tegemoetkoming in de kosten voor het onderhoud van de werkkledij werd een bijna verdubbeling afgesproken. Vanaf 1 januari 2024 zal deze tussenkomst 8 euro per maand bedragen.

Versoepeling eindejaarspremie

De voorwaarden voor de uitbetaling van de eindejaarspremie werden versoepeld. Ook wie nu zelf ontslag neemt en een anciënniteit van 6 maanden heeft, zal recht hebben op een eindejaarspremie.

Veiliger werken

Er vallen teveel arbeidsongevallen te betreuren in onze sector. Alle werknemers zullen voor 30 juni 2025 een EHBO-vorming kunnen volgen. Ook zullen we ons in het Paritair Comité buigen over andere manieren om meer vorming te kunnen aanbieden.

Het Paritair Comité zal bovendien een schrijven richten aan de minister van telecommunicatie om de mobiele ontvangst in de bossen te verbeteren. Bosbouw is immers gevaarlijk werk en de hulpdiensten vlot kunnen contacteren is essentieel.

Langer kunnen werken

Langer kunnen werken is niet evident. Minister Dermagne (PS) creëerde de mogelijkheid om via de inrichting van penibiliteitsfondsen ruimte te scheppen om het werk werkbaarder te maken. Het Paritair Comité start alvast met de invoering van een extra verlofdag voor werknemers met 15 jaar anciënniteit in de onderneming. Daarnaast worden ook CAO’s afgesloten voor SWT, Landingsbanen en Tijdskrediet.

 

Vragen?

Heb je vragen over dit akkoord of algemene vragen over de loon- en arbeidsvoorwaarden in PC 146 – bosbouw, neem gerust contact op met onze lokale afdelingen. Hun gegevens vind je hier.