Ook als seizoenarbeider heb je recht op premies en sociale vergoedingen (PC144&145)

Premies en sociale vergoedingen als seizoenarbeider.

In de land- en tuinbouw kennen we het systeem van de seizoenarbeiders – officieel gelegenheidswerknemers. Dit zijn werknemers die met een plukkaart (een soort dagcontract) een beperkt aantal dagen mogen werken in de land- en tuinbouw. Het aantal dagen verschilt van subsector tot subsector. Er lopen onderhandelingen in de Paritaire Comités 144 en 145 om het aantal dagen gelijk te trekken in ruil voor hogere lonen.

 

Welke premies zijn er voor seizoenarbeiders?

In de Paritaire Comités werden afspraken gemaakt voor drie premies voor de seizoenarbeiders:

  •  Een syndicale premie;
  •  Een eindejaarspremie;
  •  Een getrouwheidspremie.

De eindejaars- en getrouwheidspremie worden door het Sociaal Fonds uitbetaald, de syndicale premie betaalt ABVV Horval. Het bedrag en de berekeningswijze voor deze premies verschilt tussen de landbouw- en de tuinbouwsector.

 

Wat zijn de regelingen voor deze drie premies in de landbouw (PC 144)?

  • Voor de landbouw bedraagt de syndicale premie 25 euro. Je moet hiervoor in het voorgaande jaar 25 dagen als seizoenarbeider in de landbouw gewerkt hebben en voor minstens twee maanden lidgeld hebben betaald.
  • Voor de eindejaarspremie kom je als seizoenarbeiders in aanmerking als je het voorgaande jaar 25 dagen in de landbouw hebt gewerkt. De eindejaarspremie bedraagt momenteel 74,75 euro. Het bedrag is aan de index gekoppeld.
  • Trouw aan de sector wordt beloond met een getrouwheidspremie. Een seizoenarbeider die minstens 15 dagen in de sector werkte met een plukkaart, krijgt een (belastbare) getrouwheidspremie van 0,5 euro per gewerkte dag.

 

Wat zijn de regelingen voor de drie premies in de tuinbouwsector (PC 145)?

  • In de tuinbouwsector wordt de syndicale premie op dezelfde manier berekend voor de seizoenarbeiders als voor de reguliere werknemers. Helaas is ze momenteel nog geplafonneerd op 2 maanden. De maximale, syndicale premie bedraagt 24,16 euro.
  • Om in aanmerking te komen voor een eindejaarspremie, moet een seizoenarbeider in de tuinbouw minstens 50 dagen via het systeem van de plukkaart presteren. De eindejaarspremie bedraagt 201,28 euro.
  • Ook in de tuinbouw wordt trouw aan de sector beloond met een getrouwheidspremie. Wie minstens 30 dagen aangegeven heeft op de plukkaart, heeft recht op een belastbare getrouwheidspremie van 0,5 euro per gewerkte dag.

 

Heb je als uitzendkracht in de landbouw  of de tuinbouw ook recht op een syndicale en eindejaarspremie?

Als uitzendkracht heb je ook recht op de syndicale premie. Ze wordt samen met je eindejaarspremie gestort. Wie als uitzendkracht werkte, krijgt hier een aangepast formulier voor via het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. Bezorg dit zo snel mogelijk aan je ABVV Horval-afdeling.

                                                                                                                                                                        

Waarom een syndicale premie?

Als vakbond verdedigen wij de rechten van alle werknemers en in het bijzonder die van onze leden. Om dit te kunnen moet een vakbond representatief zijn en voldoende leden hebben. De syndicale premie maakt het goedkoper om lid te zijn van onze vakbond, je krijgt goedkoper toegang tot onze dienstverlening en wij kunnen jouw belangen verdedigen van op de werkvloer tot in het sociaal overleg.