WIJ STOPPEN NIET !

Waarde Kameraden,

De laatste maanden heeft het ABVV dankzij jullie mobilisatie een harde strijd geleverd om antwoorden te krijgen van de regering en het patronaat ten aanzien van de algemene prijsstijging, en meer bepaald de stijging van de energieprijzen. Er kon een zekere vooruitgang geboekt worden. Denk maar aan de btw-verlaging naar 6% op gas en elektriciteit of de verschillende energiecheques van de regering. Toch is dit niet voldoende en bovendien zijn deze maatregelen tijdelijk. Hoewel ze broodnodig zijn, compenseren ze niet het verlies aan koopkracht van de werknemers uit België.

Alle indicatoren staan momenteel in het rood: het leven is duurder geworden. Met die nieuwe realiteit moeten we allemaal leven. Daarom heeft de arbeidswereld dringend nood aan structurele maatregelen, maatregelen die verankerd worden in de tijd, om de koopkracht op duurzame wijze te beschermen. En geen pietluttige steunmaatregelen die slechts voor een bepaalde tijd een positief effect hebben en slechts tijdelijk de miserie, die zich aan het verspreiden is in de Belgische gezinnen, afremmen.

Het zal geen verrassing zijn, maar voor het volgende interprofessioneel akkoord (IPA) hebben werkgevers en vakbonden geen akkoord bereikt over de loonmarge. De beslissing ligt dus opnieuw in handen van de regering die bevestigt wat de arbeidswereld al vreesde: een opgelegde loonmarge van 0%. In ruil stelt de regering wel voor om een “energiecheque” (nog eentje…) toe te kennen tot wel €750, naar het voorbeeld van de “coronacheque” uit het vorige IPA. Uiteraard zou deze cheque onderworpen worden aan heel wat voorwaarden en zouden niet alle werknemers recht hebben op de maximale waarde. Een eenmalige netto-cheque die de bedrijven bovendien kunnen aftrekken van hun belastingen. Met andere woorden, deze cheque is een doekje voor het bloeden ten koste van de collectiviteit. Nogmaals, de regering denkt dat ze kan dweilen met de kraan open.

Daarom moeten we onze strijd voor onze koopkracht voortzetten. Als er geen ECHTE antwoorden komen, zal het ABVV blijven vechten. We moeten vrij kunnen onderhandelen over de lonen en echte loonsverhogingen kunnen krijgen, we moeten de energieprijzen kunnen plafonneren, de overwinsten van de multinationals moeten belast kunnen worden om de rest van de collectiviteit te helpen. Het doel is glashelder: een rechtvaardige en solidaire maatschappij, waarin iedereen waardig kan leven.

En ons beste wapen ? Dat zijn jullie! Dankzij jullie massale mobilisatie zijn we er al in geslaagd om vooruitgang te boeken en zullen we nog meer afdwingen.

Laat onze stem horen. Laat ons aan de regering en het patronaat tonen dat er geen prijs staat op de energie van de arbeidswereld en dat die onuitputbaar is. Laat ons eindelijk schot in de zaak brengen !