Open brief aan de president van Colombia

MR. PRESIDENT,
MR. DUQUE,

Wij zijn zeer bezorgd over de mensenrechtensituatie in uw land, Colombia. Sinds vele jaren hebben wij zeer nauwe betrekkingen ontwikkeld met vakbondsorganisaties zoals USTIAM, SINALTRAINAL, SINTRACATORCE, maar ook met organisaties die actief zijn op het gebied van de verdediging van de rechten van boeren, familie- en gemeenschapsboeren zoals RENAF, op het gebied van de verdediging van het milieu en op het gebied van de verdediging van de rechten van boeren en etnische bevolkingsgroepen. Al deze activiteiten worden ondersteund door onze collega's bij ATI.

De laatste jaren zijn de betrekkingen tussen de sociale en vakbondsleiders en de regering verslechterd.

Vandaag hebben wij besloten een rechtstreeks beroep te doen op u als Colombiaans staatshoofd om ervoor te zorgen dat de rechtsstaat wordt geëerbiedigd. In een democratische staat is een aantal rechten onvervreemdbaar: het recht van vereniging, het recht om te manifesteren, de vrijheid van meningsuiting, het recht van werknemers om vakbonden op te richten. Al deze rechten worden nu bedreigd en belemmerd.

Bedreigingen, intimidatie, ontvoeringen, verkrachtingen en moorden zijn schering en inslag in uw land, en dit, mijnheer de President, kan niet bestaan in een democratische staat, in een rechtsstaat. Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat de werknemers, maar ook de bevolking, het recht hebben zich te uiten zonder te hoeven vrezen voor represailles van milities en paramilitaire groeperingen die volkomen straffeloos hun gang kunnen gaan.

Vandaag doen wij een speciaal beroep op u naar aanleiding van de moord op Felipe Andrés Perez, de doodsbedreigingen aan het adres van José Mauricio Valencia, Diego Rodriguez en Carlos Flores, de willekeurige arrestaties van Walter Pérez en Epifanio Domínguez in de afgelopen twee maanden, en deze week de doodsbedreigingen aan het adres van de Nestlé-kameraden Wilson Alberto Riaño Villada, Carlos Alberto Soto Buitrago, Edwin Mejía Correa, José Onofre Esauivel Luna en Fernando Castaño, bedreigingen die uitgaan van georganiseerde paramilitaire structuren. Al deze kameraden zijn lid van SINALTRAINAL, een vakbondsorganisatie die opkomt voor de rechten van werknemers en op internationaal niveau wordt gerespecteerd en erkend.

Het is de plicht van uw regering, mijnheer de President, om ervoor te zorgen dat de rechten die in de internationale verdragen worden gegarandeerd, in uw land worden geëerbiedigd, met inbegrip van het recht van werknemers en alle sociale en opinieleiders om zich te kunnen verenigen en te mobiliseren om voor hun rechten op te komen.

De wereld kijkt naar Colombia. In België en Europa wordt bijzondere aandacht besteed aan de manier waarop de Colombiaanse regering de sociale crisis aanpakt. Wij dringen er bij u op aan voorrang te geven aan overleg; blinde en brutale repressie heeft nog nooit geleid tot oplossingen op middellange en lange termijn.

Tenslotte willen wij bemiddelen voor alle kameraden van SINALTRAINAL. Wij verwachten dat justitie opheldering verschaft over de moorden, willekeurige arrestaties, doodsbedreigingen en alle andere vormen van sociale en mensenrechtenschendingen tegen arbeiders, vakbondsleden, sociale leiders en opiniemakers. Wij dringen er nogmaals op aan dat het recht op meningsuiting en het recht op demonstratie grondrechten zijn in een democratie. Deze niet respecteren en reageren met repressieve maatregelen is in een antidemocratische spiraal terechtkomen.

Wij kijken uit naar uw reactie die in overeenstemming is met de ernst van de situatie, mijnheer de President.
Hoogachtend,

Tangui Cornu, co-Voorzitter van ABVV Horval

Veronique WEMAERE, Directeur van SOLSOC

 

Downloads

BijlageGrootte
open_letter_to_colombian_president_horval-solsoc.pdf173.16 KB