Digitale technologie in de voedselproductie | Het overbruggen van de kloof tussen automatisering en mensen

Digitale technologie in al zijn vormen, verandert het gezicht van de productie in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie drastisch. Door productinnovatie en marktconcurrentievermogen zijn steeds meer nieuwe vaardigheden vereist op een breed scala van gebieden.

EFFAT en FoodDrinkEurope hebben op 15 oktober een conferentie georganiseerd om de resultaten te presenteren van hun door de EU gefinancierde sociale dialoogproject waarin de huidige veranderingen in de werkgelegenheid naast werkgerelateerde uitdagingen worden onderzocht.

Een veel voorkomende conclusie van het project over de impact van de aanpassing van voedingsindustrie 4.0-technologieën in de Europese voedingsmiddelen- en drankenindustrie is de volgende: zonder personeel is er geen productie. Het waarborgen van voldoende personeel is van fundamenteel belang en heeft de aandacht van zowel werkgevers als werknemers nodig. Dit plaatst de sociale partners in een centrale positie om te zorgen voor een sociaal robuuste aanpassing aan de voedingsindustrie 4.0; een proces dat relevant en geaccepteerd is door werknemers en werkgevers, en waarbij voldoende en juiste aandacht wordt besteed aan het sociale en menselijke aspect van aanpassing aan gedigitaliseerde en geautomatiseerde systemen.

Het overbruggen van de kloof tussen automatisering en mensen is cruciaal voor een succesvolle overgang naar de voedingsindustrie 4.0. Het project heeft aangetoond dat een zeer groot deel van het personeelsbestand in de Europese voedingsmiddelen- en drankenindustrie behoefte heeft aan aanzienlijke bijscholing of herscholing. Deze situatie onderstreept het belang van een goede opleiding en de noodzaak om aanbieders van onderwijs en opleiding te betrekken bij de dialoog over de manier waarop het personeel met moderne vaardigheden kan worden uitgerust. De bedrijven die digitale systemen en geautomatiseerde productielijnen produceren, kunnen profiteren van meer informatie over werkroutines in de voedselproductie, en voedselbedrijven kunnen meer leren over hoe voedingsindustrie 4.0-oplossingen kunnen worden geïmplementeerd in een bestaande context. Dit vraagt ​​om een ​​open en uitgebreide dialoog waarbij meer stakeholdergroepen zijn betrokken, waaronder aanbieders van onderwijs en leveranciers van verwerkingsapparatuur en digitale oplossingen.

De Europese voedingsmiddelen- en drankenindustrie zal een centrale en grote productiesector blijven met een enorme en nuttige bijdrage aan de samenleving. De sociale partners moeten een rol spelen om deze positie van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie te waarborgen. Door samen te werken met onderwijsinstellingen, leveranciers van productiesystemen en beleidsmakers kan een sterke weg worden afgelegd naar een sociaal samenhangende en welvarende voedingsindustrie 4.0.