Solidair met de werknemers en de democratische beweging in Belarus !

Ondanks de massale repressie blijven duizenden Belarussen betogen en blijven de werknemers acties voeren op hun werkplek om te protesteren tegen de frauduleuze herverkiezing van Aleksandr Loekasjenko.

Minstens vier personen kwamen om het leven en honderden mensen raakten gewond tijdens de betogingen. Sleutelfiguren van de oppositie werden ontvoerd en gevangen genomen. Leiders van de onafhankelijke vakbonden werden uitgenodigd op vergaderingen met de overheid onder het voorwendsel om de georganiseerde misdaad (!) te bestrijden en werden bedreigd met gerechtelijke vervolgingen als de werknemers zouden blijven staken, het werk neerleggen en protestacties organiseren om de democratische beweging te steunen. Liza Merliak, internationaal secretaris van de onafhankelijke vakbond BITU, lid van IUF, werd vorige week aangehouden, maar ondertussen ook weer vrijgelaten.

Op 10 september heeft het Uitvoerend Bestuur van IUF-EFFAT, de Europese regionale organisatie van IUF, waarvan ABVV Horval lid is, zijn volledige steun uitgesproken voor de strijd voor de democratie en de syndicale rechten in Belarus en riep de Europese Unie en haar lidstaten op om alle mogelijke middelen in te zetten om druk uit te oefenen op de overheid van Belarus om alle politieke gevangenen vrij te laten en het geweld tegen de burgers te stoppen.

IUF voegde zich bij LabourStart, de onafhankelijke vakbonden in Belarus en andere internationale vakorganisaties met de volgende boodschap : « Halt aan het geweld, laat ons vechten voor de democratie en de mensenrechten. » Klik hier (link in het Engels) om deze campagne te steunen.