Tunesië: een integrale wet tegen geweld jegens vrouwen

Op 26 juli stemde het Tunesisch parlement unaniem voor een integrale wet om de strijd aan te binden tegen het geweld jegens vrouwen. Dit nieuwe instrument dekt zowel de fysieke, psychologische en economische geweldplegingen. Dit is een primeur in de Maghreblanden. De wet voorziet maatregelen om de slachtoffers op te vangen en onderstreept het belang van het onderwijs om “de principes van de mensenrechten en de gendergelijkheid” te verankeren.

Hiermee toont Tunesië aan dat geweld jegens vrouwen niet behoort tot de privésfeer. Het betreft de hele maatschappij. Als een slachtoffer de klacht intrekt zal de Staat immers nog steeds de dader kunnen vervolgen. Een verkrachter zal geen gerechtelijke vervolging meer kunnen ontlopen door met zijn slachtoffer te trouwen. Het zal voortaan ook verboden zijn, op straffe van gevangenis, om minderjarigen in te zetten als huishoudhulpen. Deze wet zal zeker en vast zeer nuttig zijn voor de vakbonden in hun strijd tegen geweld op het werk, waaronder seksuele intimidatie.

Habib Rajab, Algemeen Secretaris van FGAT-UGTT – organisatie aangesloten bij de IUF, verwelkomde de invoering van deze wet en verklaarde dat het “een grote stap vooruit is in de juridische bescherming van de vrouwen tegen elke vorm van geweld”. Dit is het resultaat van het intense werk geleverd door de afgevaardigden maar ook van de druk van het middenveld en de vakcentrale UGTT in het bijzonder. Alle spelers hebben zich ingezet om de internationale normen te laten omzetten in nationale wetten.