Handel in Voedingswaren : een sectorale gids om de gezondheid van de werknemers te beschermen is broodnodig!

Handel in Voedingswaren : een sectorale gids om de gezondheid van de werknemers te beschermen is broodnodig!

 

Terwijl de Corona-pandemie een groot deel van onze economie heeft stilgelegd, draaide de sector van de handel in voedingswaren op volle toeren: 500 miljoen overwinst ten opzichte van vorig jaar. Een voorwaarde om essentiële sectoren draaiende te houden, is voorzorgsmaatregelen nemen en zo de gezondheidsrisico’s voor de werknemers tot een minimum te beperken.

Naar analogie met de sector van de voedingsnijverheid, eisen we dat het paritair comité van de handel in voedingswaren (PC119) een sectorale gids opstelt voor zowel de werkgevers als de werknemers. De gids van de voedingsnijverheid behandelt naast de concreet te nemen gezondheidsmaatregelen, ook de rol van het sociaal overleg binnen deze gezondheidscrisis. Het is niet enkel van belang dat er maatregelen genomen worden, maar ook dat deze worden uitgevoerd en geëvalueerd.

De werkgeversbank van het PC119 wil echter niet weten van een sectorale gids. Zij nemen genoegen met de generieke gids, uitgegeven door de overheid, en willen eventueel een gids met ‘goede praktijken’ publiceren. Volgens de werkgevers uit de handel gaat alles goed. Er zou geen enkele werknemer zijn die besmet raakte met het coronavirus op het werk. De maatregelen van social distancing worden gerespecteerd en alles wordt meermaals per dag ontsmet. In dit dossier, net zoals in andere dossiers, denken de werkgevers te weten wat goed is voor de werknemers zonder dat hun vertegenwoordigers mee rond de tafel zitten. Dat kan niet door de beugel! De werkgevers doen er alles aan om het sociaal overleg tot een minimum te herleiden!

Bij de volgende paritaire comités zal ABVV Horval eisen dat er in alle bedrijven sociaal overleg is en dat de werknemers de dossiers kunnen opvolgen. Het overleg is belangrijk, des te meer tijdens deze crisis. Een sectorale gids, die gedragen wordt door alle sociale gesprekspartners, is onontbeerlijk om de werknemers te beschermen op het werk. De gezondheid van de werknemers is én blijft onze prioriteit!