Meat For You : overmatig gebruik van uitzendarbeid

Een geslaagd algemeen stakingspiket …

De algemene staking van 9 november was een succes, en meer bepaald aan het bedrijf Meat For You, leverancier van bereid vlees voor Aldi. Verschillende van onze delegees, lid van Horval in het gewest Luik, waren talrijk aanwezig in de industriezone van Haccourt, in de provincie Luik, om hun kameraden en de werknemers van het bedrijf te steunen, met als doel om de uitdagingen van de energiecrisis uit te leggen. Dit was een primeur voor het bedrijf!

… ondanks een kritisch sociaal klimaat binnen het bedrijf…

Naast de problemen die reeds gekend waren voor 9 november, konden er dankzij de algemene staking ook nog andere moeilijkheden aangehaald worden en kon het personeel bewust gemaakt worden dat een andere organisatie mogelijk was. De syndicale delegatie heeft kunnen tonen hoe vastberaden en hoe krachtig ze is!

Bovendien werd het door ons stakingspiket duidelijk dat er een overmatig gebruik is van uitzendarbeiders… Het bedrijf gebruikt uitzendkrachten, zogezegd voor een tijdelijke vermeerdering van het werk, zonder voorafgaand akkoord van de syndicale delegatie. Waarom wordt er geen voorkeur gegeven aan een aanwerving op lange termijn? Zeker wanneer deze uitzendkrachten permanent worden opgenomen in de arbeidsorganisatie en ze een derde van de werknemers vertegenwoordigen.

Daarnaast respecteert het bedrijf nog steeds niet de regels van de kleine flexibiliteit, ondanks dat we hen al meermaals op de vingers hebben getikt daarover. Wij zijn ons ervan bewust dat kleine flexibiliteit gebruikt moet worden, maar niet koste wat het kost! De werknemers zijn ten einde en dit heeft een negatieve impact op de werkorganisatie, maar ook op het welzijn van de werknemers. Onze vraag is simpel: maak het voor de werknemers mogelijk om werk en privé met elkaar te verzoenen. De werkgever is echter van mening dat onze verzoeken “hun” flexibiliteit belemmeren. Wij herinneren de directie er graag aan dat het de werknemers zijn die de flexibiliteit bieden.

Na de staking hebben we de besprekingen willen voortzetten. Daarvoor hadden we niet gerekend op de “weinig diplomatische” reactie van de directie. Zo heeft de humanressourcesdirectie ons laten weten dat het niet gewenst was dat er secretarissen meekwamen met onze delegees naar een Algemene Vergadering. Blijkbaar dienen we “daarvoor” niet. We hebben het perfect begrepen, onze aanwezigheid is storend… Het is vooral storend voor een werkgever die niet erg gewetensvol met het bedrijf omgaat en het arbeidsrecht naleeft. Na opnieuw aanvaard te hebben om de pre-verzoeningsonderhandelingen te hervatten, kunnen we zo’n weigering die het verloop van een goed overleg schaadt niet aanvaarden!

… op naar een zegevierend verzoeningsakkoord voor HORVAL!

Na een moeilijk overleg en een bewogen piket was er een verzoening nodig in het Paritair comité om te komen tot een sterk sociaal overleg.

Het Verzoeningsbureau van 7 december ging over drie luiken en leidde tot de volgende conclusie:

1. Het Bureau heeft de directie van het bedrijf eraan herinnerd dat ze het sociaal overleg moet respecteren en een syndicale delegatie moet oprichten wanneer er aan de voorwaarden is voldaan. We kunnen dus een extra effectief mandaat opeisen, omdat ABVV Horval in de meerderheid is in het bedrijf.

2. Alle partijen erkennen de noodzaak van flexibiliteit. Toch beveelt het Bureau een voorafgaand overleg aan met de sociale gesprekspartners.

3. Met betrekking tot de inzet van uitzendkrachten moet overleg worden gepleegd over de aanwerving van de meest ervaren uitzendkrachten en moeten de regels inzake de inzet en raadpleging van de syndicale delegatie worden nageleefd. Bovendien VERBINDT de werkgever zich ertoe om na 100 dagen prestaties 30 uitzendkrachten met een contract van onbepaalde duur aan te werven.

Er werd een volgende vergadering vastgelegd. Die zal plaatsvinden op 12 januari, deze keer in de gebouwen van het bedrijf. Wordt vervolgd…