PC119: Ondanks de minachting van het patronaat blijft het gemeenschappelijk vakbondsfront opkomen voor de belangen van de werknemers!

PERSBERICHT VAN 13/11/20

Sinds het begin van de crisis strijden de vakorganisaties van het PC119 voor de veiligheid van alle werknemers uit de handel in voedingswaren en voor een erkenning van hun inzet.

Concreet eist het gemeenschappelijk vakbondsfront:

  • De uitwerking van een sectorgids dat een kader schept voor de veiligheid van de werknemers
  • Een premie voor hun inspanningen in deze bijzonder moeilijke omstandigheden,
  • Aanvullende vergoedingen in geval van tijdelijke werkloosheid wegens corona, ziekte en quarantaine,
  • De gelijkstelling van alle periodes van ziekte en/of tijdelijke werkloosheid Covid voor de berekening van de eindejaarspremies.

De realiteit in de handel in voedingswaren, een essentiële sector, is verschillend: ondernemingen die geleden hebben onder de sluiting van de horeca, en ondernemingen van wie het omzetcijfer spectaculair is gestegen dankzij de crisis. De werkgeversfederaties weigeren de werknemers te geven wat ze verdienen: een erkenning voor hun inzet, garanties voor de bescherming van hun gezondheid en het behoud van hun loon. Dit is onaanvaardbaar!

Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft genoeg van de minachting van de werkgevers ten aanzien van hun werknemers, die hun rijkdom creëren! Genoeg is genoeg! Als antwoord op deze gesloten houding werd er een actieaanzegging ingediend.

In de voedselbevoorradingsketen zijn de werknemers van het PC119 essentieel, moeten ze dit bewijzen?