ABVV Horval deze woensdag voor het Grondwettelijk Hof om de flexi-jobs te vernietigen

ABVV Horval heeft samen met het ACV en het ACLVB beroep aangetekend ter vernietiging van de wet van 16 november 2015 die de « flexi-jobs » invoert in de horeca.

Deze woensdag worden de pleidooien gehouden.

Flexi-jobs, wat zijn dat ?

Een flexi-job wordt geacht een bijbaantje te zijn voor een werknemer die al een andere 4/5e-betrekking heeft.

Wat is het probleem ?

Een flexi-job-werknemer verdient minder dan het minimumloon, heeft niet het recht om zijn uurrooster op voorhand te kennen, is niet onderworpen aan de wetgeving op de rusttijden, enz. Dit is dus een grote sociale achteruitgang!

De flexi-jobs zijn trouwens minder duur voor de werkgevers en vormen een bedreiging voor alle andere horecawerknemers, die het risico lopen om geleidelijk vervangen te worden door flexi-jobs.

Tot slot doen de flexi-jobs de werkloosheidscijfers niet dalen, aangezien het systeem alleen maar toegankelijk is voor mensen die al een andere job hebben.

Waarop is het beroep tot nietigverklaring gebaseerd ?

De flexi-job-werknemers hebben geen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de andere werknemers, terwijl ze wel hetzelfde werk leveren: dit is overduidelijk een geval van discriminatie.

De federale regering zou de flexi-jobs willen uitbreiden naar andere sectoren dan de horeca. Het is dus belangrijk om gemobiliseerd te blijven om een aanzienlijke en veralgemeende verslechtering van de arbeidsvoorwaarden in België te vermijden! Wij roepen jullie op om samen met ons de hoorzitting bij te wonen op woensdag om 13.30 uur bij het Grondwettelijk Hof, Koningsplein 7, 1000 Brussel.