De uitbetaling van het loon van hand tot hand niet meer toegestaan

Op 16 november 2016 hebben de vakbonden de vraag van de werkgevers verworpen omtrent het behoud van de mogelijkheid om het loon van hand tot hand te betalen. Bijgevolg zal de uitbetaling van het loon van hand tot hand niet meer toegestaan zijn na verloop van een termijn van twee maanden – zijnde 2 februari 2017.