Ondersteuning van de horecasector is een absolute must!

Sinds de uitbraak van COVID-19 is de horecasector één van de zwaarst getroffen sectoren.  De economische activiteit viel bijna volledig stil en zelfs na de heropstart net voor de zomer blijft de situatie dramatisch.  Delen van de sector (bv de hotels) hebben nog steeds quasi geen activiteit.  Ook in de catering zijn er vele sites die ofwel niet zijn opgestart of slechts gedeeltelijk, met al aangekondigde ontslagen tot gevolg.  Het nieuws van de heropleving van covid-19 is verontrustend en voorspelt nieuwe beperkingen die zelfs in sommige steden al van kracht zijn. 

De betaling van de eindejaarspremie door het Waarborg en sociaal Fonds nadert.  De periodes van tijdelijke werkloosheid worden gelijkgesteld, waardoor de werknemers geen verlies lijden. 
Maar we vrezen  dat er  bedrijven failliet zullen gaan wanneer ze dat moeten betalen en dat dit een zware impact zou hebben op de werking en het voortbestaan van het Waarborg en Sociaal Fonds. en de Vormingscentra  die de werknemers opleiden in, en naar de sector toe.  Ook dit zou dan kunnen wegvallen. 

Om dit rampscenario te voorkomen is het initiatief genomen om de nieuwe regering voor haar verantwoordelijkheid te stellen.  De problematiek is in een gemeenschappelijk schrijven van de 3 vakbonden kenbaar gemaakt aan alle betrokken Ministers, en aan de Voorzitters van de politieke partijen.   
Het is voor ons duidelijk dat de overheid moet investeren in de horecasector.  

De kost van niet tussenkomen zou veel groter zijn dan tussenkomen. Met een ondersteuning van de regering verhogen we de kans voor de horecaondernemingen om de crisis te kunnen overleven. Zonder deze ondersteuning zal een deel van de activiteit vermoedelijk verdwijnen. De tewerkstelling heeft een belangrijke troef: deze kan niet gedelokaliseerd worden. De horecasector zorgt ook voor tewerkstelling van werknemers met lage kwalificatie die moeilijk uit werkloosheid zouden kunnen raken als ze hun job verliezen.