Aanpassing lonen en sociale voordelen in de landbouwsector

Op 1 januari zijn de lonen en sommige sociale voordelen in de landbouwsector geïndexeerd als aanpassing aan de gestegen levensduurte.

De lonen van de reguliere werknemers in de landbouwsector (Paritair Comité 144) zijn op 1 januari geïndexeerd met 10,96% (met uitzondering van de vlassector waar de indexering in april en oktober plaatsvindt). De indexering wordt ook toegepast op de koopkrachtpremie die op 1 juli wordt betaald. Deze zal 68,8 euro betalen voor een voltijdse werknemer die de gehele referteperiode (1 juli – 30 juni) gewerkt heeft. Ook de vergoeding voor werkkledij is aangepast en bedraagt nu 4,56 euro per week. Het bedrag van de ecocheques en de syndicale premie blijven ongewijzigd.

Over de aanpassing van de aanvullende uitkeringen voor ziekte en tijdelijke werkloosheid zal op korte termijn een akkoord gesloten worden tussen vakbonden en werkgevers zodat ook deze kunnen aangepast worden aan de gestegen kosten van het dagelijks leven.

Een gedetailleerd overzicht van de minimumlonen en sociale vergoedingen, vind je hieronder.

Downloads

BijlageGrootte
pc144_zondervlas_minimumlonen_012023_nl.pdf172.17 KB