Crisette in de land- en tuinbouwsector

Liberaal staatssecretaris tegen sociale fraude, Philippe De Backer, pleitte vorige week voor een uitbreiding van de seizoenarbeid in de land- en tuinbouwsector. Hiermee gaat hij lijnrecht in tegen een akkoord dat hij twee weken eerder zelf ondertekende!

Plan voor Eerlijke Concurrentie (PEC)

In de strijd tegen de sociale fraude besliste de regering vorig jaar om in een aantal fraudegevoelige sectoren ronde tafels te organiseren met vakbonden, werkgevers, sociale inspectiediensten en de bevoegde kabinetten. Het doel was om voor deze sectoren zogenaamde Plannen voor Eerlijke Concurrentie (PEC) af te sluiten.

De land- en tuinbouwsector was één van de betrokken sectoren. In de loop van 2016 kwamen de sociale partners verschillende keren samen met de inspectiediensten en de kabinetten De Backer, Peeters en Borsus. Op 17 februari 2017 werd dan uiteindelijk het PEC voor de groene sectoren ondertekend.

In dit plan worden 19 maatregelen aangekondigd die de sociale fraude in de sector moeten terugdringen. Het gaat over maatregelen op het vlak van preventie, detectie, handhaving, sanctionering en administratieve vereenvoudiging.

Seizoenarbeid

Eén van de punten uit het PEC gaat over het systeem van seizoenarbeid in de land- en tuinbouw. Vandaag is het zo dat seizoenarbeiders in de landbouw (PC 144) per jaar maximaal 30 dagen mogen werken, en in de tuinbouw (PC 145) maximaal 65 dagen. In de witloof- en champignonteelt komen hier nog eens 35 dagen bovenop, en kunnen in totaal dus 100 dagen per jaar gewerkt worden in het statuut van seizoenarbeider.

Dit systeem van seizoenarbeid is het resultaat van jarenlang sociaal overleg tussen werkgevers en vakbonden, en houdt rekening met de noden en realiteiten op het terrein in de verschillende sectoren. Zo kan de sector van de tuinaanleg géén gebruik maken van seizoenarbeiders. En dat is niet zonder reden. De tuinaanleg is immers een dienstensector die zijn kosten kan doorrekenen aan de klant. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld groenten- en fruittelers die voor hun inkomsten afhankelijk zijn van de prijzen op de veilingen.

In het PEC werd afgesproken om een werkgroep op te richten, samengesteld uit de sociale partners en de bevoegde administraties en kabinetten, om te kijken of dit systeem kan worden vereenvoudigd en/of geharmoniseerd. Eventuele voorstellen die uit deze werkgroep naar voor zouden komen, zouden dan aan de regering kunnen worden voorgelegd tijdens de begrotingscontrole van 2017.

De Backer speelt soloslim

De tekst van het PEC zegt dus uitdrukkelijk dat er sociaal overleg zal zijn vooraleer de regering in dit dossier stappen zal ondernemen. Wij verslikten ons dan ook in onze koffie toen wij in de pers lazen dat De Backer tijdens een bedrijfsbezoek verklaarde dat hij het systeem van seizoenarbeid ging harmoniseren (100 dagen voor iedereen) en uitbreiden naar de tuinaanleg.

De liberale staatssecretaris ging met zijn uitspraken lijnrecht in tegen de tekst van het akkoord dat hij nog geen twee weken eerder zelf ondertekende!

Aangezien dit een bom dreigde te leggen onder het sociaal overleg binnen de sector, namen wij als ABVV HORVAL onmiddellijk het initiatief en hebben wij aan de werkgevers gevraagd standpunt in te nemen over de uitspraken van De Backer.

Nadat de twee andere vakbonden zich hadden aangesloten bij ons standpunt, bleek al snel dat ook de werkgevers verrast waren door de soloslim van De Backer. Ze verzekerden ons dat ook voor hen het sociaal overleg in dit dossier van cruciaal belang is. Uiteindelijk hebben we vanuit de sector dan ook met een gezamenlijk persbericht gereageerd op de uitspraken van staatssecretaris De Backer (zie inzet).

Kris Peeters fluit De Backer terug

Ondertussen werd ook vanuit het kabinet van minister Kris Peeters gereageerd dat de voorstellen van De Backer niet in het PEC werden overeengekomen. Voor Peeters moeten eerst de resultaten van het sociaal overleg binnen de werkgroep worden afgewacht, alvorens er beslissingen kunnen worden genomen binnen de regering.

Wij hopen dat dit geen loze beloften zijn, en dat minister Peeters binnen de regering daadwerkelijk de verdediging van het sociaal overleg zal opnemen.

Wij blijven echter op onze hoede. De demarche van De Backer toont immers een aantal zaken glashelder aan: een complete minachting voor het sociaal overleg, een gebrek aan kennis van de sector, en de wens om nog veel verder te gaan op de door de regering ingeslagen weg van de flexibilisering. Het spreekt voor zich dat wij ons hiertegen zullen blijven verzetten!

 

Sociale gesprekspartners land- en tuinbouw laten zich niet misleiden door de  uitspraken van staatssecretaris De Backer over seizoenarbeid.  Kris Peeters bevestigt de waarde van sociaal overleg!

De werkgevers- en werknemersorganisaties, vertegenwoordigd in de Paritaire Comités land- en tuinbouw, waren vorige donderdag geschrokken bij de verklaring van staatssecretaris De Backer dat de seizoenarbeid in de land- en tuinbouw op 100 dagen zou worden gebracht. Compleet onaanvaardbaar is  het tweede voorstel van De Backer om seizoenarbeid ook in te voeren in de tuinaanleg.

Sinds de zomer van vorig jaar werden onderhandelingen gevoerd met de sociale partners, de ministers Peeters en Borsus en staatssecretaris De Backer, alsook met de federale inspecties Werk en RSZ. Op 17 februari is het Plan voor Eerlijke Concurrentie in de groene sectoren formeel ondertekend.

In verband met de seizoenregeling was duidelijk afgesproken dat dit verder in een werkgroep zou worden besproken en dat de regering de uitkomst van deze bespreking zou afwachten. De inkt van de handtekening van staatssecretaris De Backer was nog niet droog, of hij deed al andere uitspraken in de pers.

Gelukkig heeft Kris Peeters, minister van Werk, in het weekend de puntjes of de i geplaatst: “Het plan wordt correct uitgevoerd zonder er een letter aan te veranderen.” De seizoenarbeid zal besproken worden in de werkgroep onder sociale partners. Zij staan immers het dichts bij de realiteit van de sectoren.

De huidige regeling seizoenarbeid is de vrucht van jarenlang overleg onder sociale partners, gefundeerd op evenwichten binnen de sector, en zij wensen dit zo te behouden.