Indexering van de lonen en vergoedingen - PC144

Dankzij onze index worden de lonen in de landbouwsector vanaf 1 januari 2024 opnieuw aangepast aan de gestegen prijzen. De inflatie lag het afgelopen jaar gelukkig een stuk lager dan vorig jaar. De indexering zal 1,83% bedragen.

De automatische indexering komt er pas nadat het leven duurder is geworden. In 2023 leerden we dat het bij hoge inflatie wel heel erg lang wachten kan zijn op een aanpassing van de lonen als er maar 1 keer per jaar kan worden geïndexeerd. Daarom legden we bij de sectorale onderhandelingen een aanpassing van het indexmechanisme op tafel – en met resultaat. Bij hoge inflatie zal voortaan een indexatie mogelijk zijn in juli.

In de sector van het vlas blijft het indexeringmechanisme onveranderd en is een indexering mogelijk in april en in oktober.

Een overzicht van de meest recente barema's vind je hier.