PC 144: Eindejaarspremie en syndicale premie 2018

Binnenkort worden de attesten voor de eindejaarspremie en de syndicale premie opnieuw verstuurd. Heb jij als werknemer uit de groene sectoren recht op deze premies? Wij zetten voor u alles nog eens op een rijtje.

 

De eindejaarspremie bedraagt 6 % van het brutoloon tij­dens het refertejaar (1 juli t/m 30 juni).

Hebben geen recht op de eindejaarspremie: de werknemers die in de loop van de referteperiode zelf ontslag nemen of worden ontslagen omwille van dringende redenen.

 

Om recht te hebben op een syndicale premie moet men lid zijn van ABVV HORVAL. Bedrag: 145 euro voor een volledige tewerkstelling gedu­rende het refertejaar (12,08 euro per maand).

Het Sociaal Fonds verzendt in de loop van de maand december aan elke werk­nemer een attest eindejaarspremie, samen met een attest syndicale premie. Controleer steeds de juistheid van de gegevens (vermelding van het bankre­keningnummer) om een correcte uitbetaling te bekomen. Het attest eindejaarspremie dient u terug te sturen naar het Sociaal Fonds.

Het attest syndicale premie moet u binnenbrengen bij uw gewestelijke afdeling van ABVV HORVAL.