Indexering van de lonen in PC132: +3,31%

Op 1 januari zijn de loonbarema’s en de vergoedingen in de sector van technische land- en tuinbouwwerken (Paritair Comité 132) aangepast.

De lonen en de meeste vergoedingen in deze sector zijn gekoppeld aan de gezondheidsindex wat ervoor zorgt dat ze mee stijgen als het leven duurder wordt als gevolg van inflatie. Hierdoor stijgen de lonen vanaf januari 2023 met 3,31%.

Ook de vergoedingen voor huisvesting bij opdrachten op verplaatsing en de overnachtingsvergoeding (scheidingsvergoeding) worden aangepast naar respectievelijk 19,79 euro en 10,73 euro.

De minimumuurlonen per categorie worden per jaar anciënniteit in de onderneming aangepast met een vast bedrag:

  • +0,03 euro per uur voor anciënniteit van 1 tot 5 jaar,
  • +0,05 euro vanaf 5 jaar,
  • +0,15 euro vanaf 10 jaar,
  • +0,25 euro vanaf 15 jaar,
  • +0,38 euro vanaf 20 jaar,
  • +0,50 euro vanaf 25 jaar,
  • +0,65 euro vanaf 30 jaar,
  • +0,80 euro vanaf 35 jaar
  • en tenslotte 1 euro per uur vanaf 40 jaar anciënniteit in de onderneming.

Voor nachtarbeid moet de werkgever een toeslag van 20% betalen. De syndicale premie bedraagt maximum 145 euro ter compensatie van een volledig jaar lidmaatschap van ABVV Horval. Ook het bedrag van de ecocheques blijft ongewijzigd.

Een overzicht van de lonen en sociale vergoedingen, vind je hieronder als bijlage.

Downloads

BijlageGrootte
cp132_minimumlonen_012023_nl.pdf171.15 KB
cp132_minimumlonen_012023_nl.jpg884.66 KB