Sectorakkoord voor PC 132

ABVV Horval onderhandelde in het Paritair Comité van de technische land- en tuinbouwwerken (PC 132) een sectoraal akkoord voor de periode 2023-2024.

Voordelen en verbeteringen

Wij slaagden er ondanks de moeilijke omstandigheden in, om voor de werknemers in deze sector een aantal voordelen en verbeteringen af te spreken.

  • Werknemers van een bedrijf waar in 2022 winst is gemaakt (positief resultaat op code 9901), hebben recht op een koopkrachtpremie van minstens 250 euro. In bedrijven waar de winst 1,5 keer groter was in 2022 dan in 2021 bedraagt de premie 400 euro. Bedrijven die meer wensen te geven, kunnen dit ook tot maximaal 750 euro.
    We gaan ervan uit dat alle bedrijven winst hebben gemaakt. Bedrijven die menen de premie niet te moeten betalen, moeten aangetekend bezwaar indienen tegen laatste 8 december 2023 bij de voorzitter van het Paritair Comité.
  • Het maximumbedrag voor de eindejaarspremie wordt vanaf 2023 opgetrokken tot 2750 euro
  • Werknemers die minstens 12 maanden in de sector werken, kunnen een kinderopvangtoeslag aanvragen voor kinderen tot 6 jaar. Het maximaal bedrag is 3 euro per dag met een maximum van 400 euro per jaar.
  • Arbeiders die in het kader van een landingsbaan 1/5 minder gaan werken, recht op een aanvullende premie van 86.05 euro.
  • De fietsvergoeding wordt opgetrokken naar 0,27 euro per kilometer.

Niet evident

Het waren geen evidente onderhandelingen om twee redenen.
1) Ten eerste is er het keurslijf van de loonblokkering en de 0% loonmarge. Enkel via een beperkte koopkrachtpremie konden we hiervan afwijken.
2) Ten tweede kregen we de flexi-jobs in de maag gesplitst. Wij vonden nog geen akkoord om deze flexi-jobs weer af te voeren en verlengden in reactie hierop de CAO’s voor overuren en bijkomende flexibiliteit maar met 6 maanden zodat de werkgevers tijd hebben om tot inzicht te komen.

Vragen over de toepassing van dit akkoord? Contacteer je regionale afdeling. Hun contactgegevens vind je hier.