Horval boekt syndicale overwinning in de sector toeristische attracties!

Na bijna 12 jaar syndicaal verzet is het NEEN van de patroons (gesterkt door het VBO) tegen de installatie van een syndicale premie doorbroken. 

Sedert de installatie van het paritair comité 333 (toeristische attracties) in 2005 werden we geconfronteerd met 2 principe dossiers zoals de installatie syndicale delegatie en de syndicale premie en de weerbarstige houding van de patroons van de sector. 2 akkoorden geleden door braken we het principiële NEEN tegen de installatie van de syndicale afvaardiging en met de ondertekening van het sectoraal akkoord 2017-2018 is ook het laatste patronaal taboe doorbroken. Nu kan er verder worden gebouwd op een constructieve wijze aan de uitbouw van deze sector. 

Deze kanteling in positionering van de patroons staat evenwel in schril contrast met die van Fevia in de voedingsnijverheid. Aanhoudend spelen zij een spel waarbij ze de vakbonden trachten te kortwieken en onze syndicale acties te boycotten door puur principiële standpunten in te nemen en de letter boven de geest van de cao’s te verkiezen. Zo reageerden zij als enigste patronale organisatie zeer formalistisch op de laatste actieaanzegging voor 15.9.2017, door te stellen dat de melding te laat werd gedaan. Horval zal hierop gepast reageren!