Toeristische attracties (PC333) : sectorakkoord 2017-2018

Na zeer moeilijke onderhandelingen zijn we er toch in geslaagd om een voorstel van protocolakkoord te bereiken.  Dit voorstel van akkoord werd door onze afdelingen goedgekeurd, zodat er een sectoraal akkoord zal worden gesloten op het volgende paritair comité van 19 september.

Het akkoord voorziet de invulling van de beschikbare loonmarge, de verbetering van de sociale dialoog, de uitbreiding van het tijdskrediet en de inschrijving van het principe dat men een syndicale premie zal invoeren in het akkoord 2019-2020.

Hieronder vindt u de belangrijkste punten uit het akkoord.

Verhoging van de lonen

Verhoging van de sectorale minimumbarema’s en van de effectieve lonen met 0,3% vanaf 1/9/2017.

Eindejaarspremie

Het bedrag van de eindejaarspremie van € 170 bruto per jaar wordt verhoogd tot € 340 vanaf 1/9/2017. Bovendien wordt deze premie geïndexeerd vanaf 01/01/2018.

Jaarlijkse premie

In de ondernemingen die reeds een eindejaarspremie toekenden wordt de jaarlijkse premie van € 140 voor de arbeiders en € 160 voor de bedienden respectievelijk opgetrokken tot € 280 en € 320 vanaf 1/9/2017. De verhoging van de jaarlijkse premie kan omgezet worden in een recurrent gelijkaardig voordeel (met desgevallend het akkoord van de werknemersvertegenwoordiging). Deze premie wordt geïndexeerd vanaf 01/01/2018.

Ecocheques

In de ondernemingen van meer dan 50 voltijds equivalente werknemers hebben de werknemers recht op ecocheques voor een bedrag van € 200 in 2017 en van € 200 in 2018. In de ondernemingen met een syndicale delegatie kunnen de afgevaardigden onderhandelen om deze bedragen op te trekken tot een maximum van € 250.

Sociale Dialoog

Syndicale afvaardiging

Het aantal afgevaardigden wordt als volgt bepaald vanaf 1/9/2017:

in de ondernemingen die 50 tot 99 werknemers tewerkstellen: 1 effectieve afgevaardigde en 1 plaatsvervangende afgevaardigde

in de ondernemingen die 100 tot 249 werknemers tewerkstellen: 2 effectieve afgevaardigden en 1 plaatsvervangende afgevaardigde.

Syndicale premie

De invoering van een syndicale premie op sectorvlak zal deel uitmaken van de onderhandelingen 2019-2020, voor zover er een beschikbare marge zou zijn. In de loop van 2017-2018 zal een technische werkgroep starten met het onderzoek van de technische toepassingsmodaliteiten en zij zal haar werkzaamheden afronden tegen ten laatste 1/1/2019.

Tijdskrediet

Tijdskrediet eindeloopbaan 1/5e vanaf 55 jaar (lange loopbaan 35 jaar, zwaar beroep, 20 jaar nachtarbeid)

Tijdskrediet voltijds of halftijds met motief max. 36 maanden

Verlenging premie van de Vlaamse Gemeenschap

Arbeidsorganisatie

Overuren  (01/07/2017-31/12/2019)

Intern plafond wordt van 143 uren naar 180 uren gebracht

Niet-recuperatie tot 143 uren op het einde van de referteperiode (verlenging)

Nocturnes

Bepaalde ondernemingen behorend tot het PC333 zijn betrokken door de bepaling “ondernemingen van openbare vertoningen en vermakelijkheden”, waardoor er “nocturnes” (arbeid na 20 uur) georganiseerd mogen worden, met inachtneming van de procedures tot vastlegging van de nieuwe uurregelingen.