Automatische storting syndicale premie (PC145.04)

Nieuw in de sector aanleg en onderhoud van parken en tuinen

Vanaf 1 december 2022 zal de syndicale premie voor de leden actief in de aanleg en het onderhoud van parken en tuinen (PC 145.04) automatisch gestort worden op hun rekening. Alle werknemers uit de sector zullen via het Sociaal Fonds Parken en Tuinen een brief krijgen dat deze betaling, samen met de betaling van de getrouwheidspremie, zal worden uitgevoerd. Je moet verder zelf niks doen om de uitbetaling in orde te maken – tenzij je rekeningnummer recent is gewijzigd: dan moet je dit zo snel mogelijk laten weten aan je lokale ABVV Horval-afdeling.

 

Hoeveel bedraagt de syndicale premie?

Het maximumbedrag van de premie bedraagt 145 euro voor wie tussen 1 juli 2021 een 30 juni 2022 voltijds in de sector werkte. Wie geen volledig jaar in de sector werkte, ontvangt een bedrag in verhouding tot de gewerkte periode.

Wanneer heb je recht op de syndicale premie?

  • Je bent in orde met je lidgeld en was het afgelopen jaar ook lid van ABVV Horval;

  • Je werkte in de sector parken en tuinen tussen de maand juli van vorig jaar en juni van het lopende jaar;

  • ABVV Horval heeft jouw juiste bankrekeningnummer.

Wat als je de premie niet ontving?

We doen er alles aan om de betaling van de premie zo snel mogelijk in orde te maken. De betalingen starten vanaf 1 december. Denk je dat er iets niet in orde is, heb je geen premie ontvangen of is je rekeningnummer recent gewijzigd? Neem zeker met ons contact op via onze lokale afdeling.

Heb je als uitzendkracht in  de sector parken en tuinen ook recht op een syndicale premie?

Als uitzendkracht heb je ook recht op de syndicale premie. Ze wordt samen met je eindejaarspremie gestort. Wie als uitzendkracht werkte, krijgt hier een aangepast formulier voor. Bezorg dit zo snel mogelijk aan je ABVV Horval-afdeling.                                                                                                                                                                       

Waarom een syndicale premie?

Als vakbond verdedigen wij de rechten van alle werknemers en in het bijzonder die van onze leden. Om dit te kunnen moet een vakbond representatief zijn en voldoende leden hebben. De syndicale premie maakt het goedkoper om lid te zijn van onze vakbond, krijg je goedkoper toegang tot onze dienstverlening en kunnen wij jouw belangen verdedigen van op de werkvloer tot in het sociaal overleg.