Jaarlijkse indexering - PC145

Op 1 januari 2024 zullen de lonen en de meeste vergoedingen in de tuinbouwsector (PC 145) worden geïndexeerd met 1,83%. Dat is goed nieuws.

Door de inflatie is het leven duurder geworden en onze automatische indexering van de lonen zorgt er nu voor dat onze lonen worden aangepast aan die stijging van de levensduurte.

Er is trouwens nog goed nieuws over de indexering in onze sector: het indexmechanisme wordt aangepast. In de sectorale onderhandelingen drongen wij aan op een aanpassing waarbij de index bij hoge inflatie sneller zou worden toegepast. Je weet ongetwijfeld nog dat je met de torenhoge inflatie in 2022 tot eind januari 2023 moest wachten tot je loon plots met 10% geïndexeerd werd. Daar hebben we nu met de werkgevers een akkoord over bereikt: bij hoge inflatie zal voortaan een aanpassing in juli mogelijk zijn.

Zo verdedigen wij niet alleen de index, we verbeteren hem ook!

Je vindt de meest recente barema's hier terug.