Parken & Tuinen (pc145.04): storting van de syndicale en de getrouwheidspremie

Vanaf 1 december 2023 ontvangen leden actief in de aanleg en onderhoud van parken en tuinen (PC 145.04) automatisch de syndicale premie en getrouwheidspremie op hun rekening. Werknemers in deze sector krijgen via het Sociaal Fonds Parken en Tuinen een brief waarin staat dat deze betaling, samen met de getrouwheidspremie, plaatsvindt.

Tenzij je onlangs je rekeningnummer hebt gewijzigd, hoef je zelf niets te doen, maar in het andere geval moet je dit snel doorgeven aan je lokale ABVV Horval-afdeling. 

 

Hoeveel bedragen de premies?

De maximale syndicale premie is 145 euro voor wie tussen 1 juli 2022 en 30 juni 2023 voltijds in de sector heeft gewerkt. Wie niet het volledige jaar in de sector heeft gewerkt, krijgt een bedrag in verhouding tot de gewerkte periode.

De getrouwheidspremie wordt berekend aan de hand van een percentage van het brutoloon dat je verdiend hebt in de referteperiode. Dit percentage varieert van 6% voor wie 0-5 opeenvolgende jaren in de sector werkt, tot 8,5% voor wie meer dan 15 jaar in de sector werkt.

 

Wanneer heb je recht op de syndicale premie?

  • Je bent in orde met je lidgeld​ en was het afgelopen jaar lid van ABVV Horval.
  • Je hebt tussen juli van het vorige jaar en juni van het huidige jaar in de sector van parken en tuinen gewerkt.
  • ABVV Horval heeft jouw juiste bankrekeningnummer.

 

Wat als je de premies niet hebt ontvangen?

We streven ernaar de premiebetaling vanaf 1 december snel te verwerken. Vermoed je een probleem, heb je geen premie ontvangen of is je bankrekeningnummer recentelijk gewijzigd? Neem dan zeker contact op via onze lokale afdeling.

 

Hebben uitzendkrachten in de sector parken en tuinen recht op een syndicale premie?

Jazeker, ook uitzendkrachten hebben recht op de syndicale premie, die samen met hun eindejaarspremie wordt gestort. Uitzendkrachten krijgen hiervoor een aangepast formulier dat ze snel moeten bezorgen aan hun ABVV Horval-afdeling.

 

Waarom wordt er een syndicale premie uitbetaald?

Als vakbond verdedigen we de rechten van alle werknemers en in het bijzonder die van onze leden. Om dit te doen, moet een vakbond representatief zijn en genoeg leden hebben. De syndicale premie maakt het voordeliger om lid te zijn van onze vakbond, biedt goedkopere toegang tot onze diensten en stelt ons in staat om jouw belangen te behartigen, zowel op de werkvloer als in het sociaal overleg.