Sectorakkoord Parken en Tuinen (PC 145.04)

Er is eindelijk witte rook in tweejaarlijkse onderhandelingen voor de sector aanleg en onderhoud van Parken en Tuinen (PC 145.04). Wij konden met de werkgevers tot een akkoord komen over onder andere hogere koopkrachtpremies, een snellere indexering van lonen en vergoedingen, de bevestiging van eindeloopbaanregelingen en een extra opleidingsdag voor oudere werknemers.

In een context waarin er door de loonbeperkingen die ons door de regering zijn opgelegd, haalden we het maximaal haalbare binnen. Daarnaast maakten we afspraken om in de loop van het komende jaar nog een aantal zaken uit te werken. De strakke deadline voor de koopkrachtpremies, maakte de tijd te kort voor een grondige discussie over onder andere de mobiliteitsvergoedingen, zaterdagwerk en flexi-jobs. We vatten de grote lijnen van de gemaakte afspraken hieronder samen.

 

Koopkrachtpremies

De meeste werkgevers in de tuinaanleg boekten de afgelopen jaren mooie resultaten – ondermeer dankzij de inzet van hun werknemers. Dit mocht zich vertalen in hoge koopkrachtpremies. We legden de minima vast op sectorniveau. Op ondernemingsniveau kunnen de werkgevers tot 750 euro uitbetalen. Alle ondernemingen die in 2022 een positief bedrijfsresultaat boekten (of meer concreet een positief cijfer op de code 9901 indien er een jaarrekening is) moeten aan hun werknemers een koopkrachtpremie van 250 euro uitbetalen. Is dit resultaat 1,25 keer hoger dan in 2022 dan bedraagt de premie 375 euro en bij 1,5 keer het resultaat van 2022 zal de werkgever 500 euro moeten uitbetalen. Voor betwistingen en verrekening volgens arbeidsduur, contacteer de lokale afdeling van ABVV Horval.

 

Een snellere indexering voortaan mogelijk

In 2022 merkten we nog hoezeer de index ons beschermt als het leven duurder wordt door inflatie, oorlog en speculatie. De koopkracht van de werknemers beschermen, is voor het ABVV een kernopdracht. Vorig jaar stelden we ook vast dat als de inflatie op hol slaat, het lang wachten kan zijn op de indexaanpassing. Daarom legden we de eis op tafel dat de index sneller zou moeten kunnen worden toegepast. Met resultaat: vanaf 2024 kan een indexering bij hoge inflatie (+3% in de gezondheidsindex) naast in januari ook in juli.

 

Ook een getrouwheidspremie als je zelf ontslag neemt

Werknemers die zelf ontslag nemen om bijvoorbeeld bij een andere werkgever, dichterbij huis te gaan werken, hadden tot nog toe geen recht op hun getrouwheidspremie. Tenzij ze aan slag gingen bij een nieuwe werkgever uit de sector Parken en Tuinen. Als ABVV Horval wilden we de getrouwheidspremie meer laten evolueren tot een eindejaarspremie en legden we het “zelfontslag” op de onderhandelingstafel – met succes: de voorwaarden voor de uitbetaling van de getrouwheidspremie worden aangepast waardoor in de toekomst de werknemers die zelf hun arbeidsovereenkomst beëindigen ook recht zullen hebben op hun getrouwheidspremie. Deze wordt trouwens automatisch uitbetaald in december.

 

Tijdskrediet, landingsbanen, SWT en een extra premie

Werken in de tuinaanleg, dat betekent zwaar werk uitvoeren. Ons standpunt over langer werken is genoeg bekend. Tijdskrediet en SWT (het vroegere brugpensioen) zijn enkele mechanismen die langer werken net iets haalbaarder maken. We zijn tevreden dat we de bestaande overeenkomsten konden verlengen. Een verbetering van het eindeloopbaanbeleid is vooral een discussie die op het niveau van de regering zal moeten gevoerd worden. Met de werkgevers konden we wel een overeenkomst sluiten om voor wie een 1/5e  landingsbaan opstart een aanvullende premie toe te kennen vanaf 1 januari 2024.

 

Meer vorming

De ervaring van oudere werknemers zal meer ingezet kunnen worden voor vorming en coaching. Daarom voorzien we een extra dag vorming waarbij werknemers van 50 jaar en ouder die minstens 20 jaar in de sector werken een extra opleiding kunnen volgen om hun kennis en vaardigheden door te kunnen geven op de werkvloer.

 

Verhoging fietsvergoeding en aanpassing van de mobiliteitsvergoeding

De fietsvergoeding wordt opgetrokken tot 0,27 euro per kilometer. Voor de aanpassing van de mobiliteitsvergoeding starten we met een werkgroep.

 

Geen gemeenschapsdienst in onze sector

Als paritair comité spreken wij ons uit tegen een eventuele toepassing van de gemeenschapsdienst in de landbouwsector. Dit soort maatregel draagt niet bij tot kwalitatieve, noch tot duurzame tewerkstelling. Wij willen als ABVV Horval samen met de sociale gesprekspartners gezamenlijk kunnen bepalen welke arbeidsmarktmaatregelen worden geïntroduceerd in de sector en willen niet geconfronteerd worden met voldongen feiten. Het weze duidelijk.

 

Heb je meer vragen over dit sectorakkoord en de concrete gevolgen voor jouw situatie? Neem contact op met onze lokale afdelingen. Hun gegevens vind je hier.