Aanbeveling sociale gesprekspartners Belgische voedingsindustrie - PC118

BERICHT VAN 03.04.2020

De sociale gesprekspartners van de Belgische voedingsindustrie van PC 118 zijn zich bewust van de uitzonderlijke sociale en economische crisissituatie veroorzaakt door het coronavirus en waarin onze samenleving, de burgers en de arbeiders en bedrijven van de voedingsindustrie zich bevinden.

Deze crisissituatie confronteert de sector met uitdagingen zoals een aanzienlijke stijging van de tijdelijke werkloosheid, een veranderende vraag door een terugval in de export, de sluiting van horecagelegenheden, de sluiting van de foodservice en andere zaken en tegelijkertijd een verhoogde vraag in de retail en voedingswinkels, verhoogde afwezigheid van personeel en ongerustheid.

De sociale gesprekspartners volgen de situatie van nabij op en willen werknemers en bedrijven zoveel mogelijk ondersteunen in de uitdagingen die deze periode met zich meebrengt.

De voedingsindustrie is een essentiële schakel in de voedselbevoorrading, daardoor is het, nog meer dan in de andere sectoren, cruciaal dat mensen aan het werk blijven. Tegelijkertijd herinneren de sociale gesprekspartners eraan dat ieders gezondheid primordiaal is en dat dus de regels die de overheid ter zake heeft uitgevaardigd, door iedereen strikt en scrupuleus moeten worden opgevolgd.

De sociale gesprekspartners wijzen dan ook op de verantwoordelijkheid van alle bedrijven en alle arbeiders in de sector om de algemene gezondheidsinstructies en de regels rond ‘social distancing’ strikt na te leven.

De sociale gesprekspartners roepen de bedrijven dan ook op om in alle situaties de "richtlijnen social distancing in voedingsbedrijven" toe te passen in overleg met de interne overlegorganen.

Belangrijk is dat de richtlijnen die vertaald worden binnen het eigen bedrijf worden opgevolgd door het bedrijf alsook alle arbeiders. De sociale gesprekspartners benadrukken dat ook tijdens deze crisisperiode onthaal van nieuwe werknemers, met inbegrip van de uitzendkrachten, preventie en welzijn op het werk essentieel zijn. In deze crisis hoort bij dat onthaal van nieuwe werknemers ook de communicatie over de richtlijnen rond ‘social distancing’.

De sociale gesprekspartners roepen op om tijdens deze crisis alle overlegmechanismen te gebruiken en te respecteren op een pragmatische manier om moeilijke situaties en/of concrete problemen die opduiken in de bedrijven op te lossen. Zij moedigen alle actoren aan om hun verantwoordelijkheid op te nemen.

De sociale gesprekspartners doen een oproep aan de ondernemingen om, wanneer de financiële en economische situatie dit toelaat,  met de vakbondsafvaardiging of eventueel in de ondernemingsraad, of, bij gebrek daaraan, met het personeel te overleggen over maatregelen ter waardering van de arbeiders actief in de productievestigingen, voor hun effectieve prestaties tijdens deze crisisperiode.

Deze bespreking houdt rekening met het kader dat vastgesteld wordt door de federale regering alsook met de financiële situatie en de mogelijkheden van de onderneming. Die laatste is beïnvloed door gevolgen van de crisissituatie veroorzaakt door het coronavirus, de ongerustheid rond het coronavirus en de beperkende maatregelen waarmee de Nationale Veiligheidsraad de verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk wil inperken.

Tot slot benadrukken de sociale gesprekspartners dat ook tijdens deze periode het respect voor het sociaal overleg, voor het wettelijk kader, de sectoraal overeengekomen sociale vrede, alsook de sectorale afspraken en procedures essentieel blijft. In het bijzonder verwijzen ze naar:

  •  de cao’s van 5 september 2019 betreffende de bestaanszekerheid bij tijdelijke werkloosheid  en de sectorale aanbeveling met betrekking tot tijdelijke werkloosheid
  • de cao rond het statuut van de vakbondsafvaardiging van 10 juli 2019.
  • de cao van 5 september 2019 betreffende uitzendarbeid
  • de cao’s en het wettelijk kader rond flexibiliteit

De sociale gesprekspartners zullen blijven overleggen over de evolutie van de crisis, over de gevolgen ervan voor de arbeiders en de bedrijven en over mogelijke maatregelen die de overheid op de sector zou toepassen.

 

Klik hier om het bericht in PDF-formaat te downloaden.