AB InBev: AVC voeding Luik, een vakbond die heult met het patronaat

In het AB InBev-conflict streed het ABVV bijna twee weken lang alleen, niet voor looneisen, maar wel om ervoor te zorgen dat de grootste brouwerijgroep ter wereld de gezondheid en veiligheid waarborgt voor zijn werknemers. Het was een zeer lange en zeer zware strijd…

Zeer zwaar, want ook al hadden de werknemers een gemeenschappelijk belang – de gezondheid van alle werknemers van AB InBev beschermen – toch heeft het ACV Voeding Luik zich vanaf het begin niet solidair opgesteld met de beweging en kozen ze bovendien de kant van de werkgevers. Op 16 september lazen we in de pers het volgende: “Het ABVV moest zich schamen dat het bijna twee weken 750 gezinnen gegijzeld heeft!” Als er niet duidelijk bijgeschreven stond dat het de woorden waren van de christelijke vakbond, dan had men kunnen denken dat het een uitspraak was van het VBO, maar misschien was dit wel de stem van hun overste?

Wanneer we dan een beetje verder lezen dat de secretaris van het ACV Voeding rechtvaardigt dat “de directie een beroep heeft moeten doen op de politie, op deurwaarders en bewakers van Securitas” omdat het ABVV “iedereen die niet akkoord was met hen beledigd en bedreigd zou hebben”, dan verstaan wij hieronder dat Marc Delvenne de aanvallen van de werkgeverszijde op de delegees in de bedrijven goedkeurt, alsook het gebruik van deurwaarders, dwangsommen, politietussenkomsten en de bewakers in de bedrijven.

Als antwoord op deze onwaardige aanvallen van een pseudo-syndicalist zullen ABVV Horval en de delegees, die gesterkt worden door het vertrouwen van de werknemers, de strijd voortzetten om te garanderen dat de gezondheid van de werknemers altijd primeert op de economie, de productie en de winst! De staking in AB InBev was niet alleen legitiem, ze was ook broodnodig. Als syndicalist de aanval inzetten op de staking, de aanvallen tegen de stakers rechtvaardigen van een multinational die honderden miljarden genereert en die ermee dreigt om beslag te leggen op de meubelen van de werknemers is … beneden alle peil, erbarmelijk, zielig!