AB InBev: De vastberaden strijd van de kameraden tegen de biergigant

13 dagen staking, 13 dagen heeft ABVV Horval in haar eentje vastberaden gestreden nadat een coronaviruscluster werd vastgesteld binnen de fabriek van Jupille. Niet minder dan elf werknemers raakten besmet. Onze kameraden lieten zich niet afschrikken door de intimidaties en aanvallen, zowel van het ACV te Jupille als van de directie. Voor onze kameraden gaat de gezondheid en de veiligheid van de werknemers boven alles. Een reconstructie van een strijd die zijn vruchten heeft afgeworpen… dankzij ABVV Horval!

Donderdag 3 september. De werknemers gaan in staking om te protesteren tegen het uitblijven van een reactie van de humanresourcesdirectrice en de preventieadviseur op de besmettingshaard van het coronavirus binnen de logistieke afdeling, ondanks de uitdrukkelijke verzoeken van de werknemersvertegenwoordigers. De directie deed niet aan contact tracing. Ze liet de mensen die in contact waren gekomen met de positieve gevallen werken en heeft zo bewezen dat voor haar het kapitaal primeert op de veiligheid van de werknemers. Resultaat? Elf mensen besmet, waarvan twee mensen zich in kritieke toestand bevinden. Het vertrouwen is geschonden…

De daaropvolgende dagen. De directie van AB InBev intimideert de werknemers om hen ertoe aan te zetten terug aan het werk te gaan. Ze stuurt sms’en waarin ze dreigen met ontslag als ze niet terug aan het werk gaan of insinueren dat de staking is afgelopen terwijl dat niet het geval is. Ook de tijdelijke werknemers worden bedreigd: ze maken hen bang dat ze niet opnieuw aangenomen zullen worden. Dit zijn ernstige schendingen van het stakingsrecht! De depots van AB InBev in Ans, Jumet en Anderlecht gaan ook in staking uit solidariteit met de werknemers van Jupille.

Dinsdag 8 september. Er vond een verzoening plaats. Na vijf uur discussie liep die in het slop. AB InBev weigerde elk compromis waarin de twee verantwoordelijken zouden verwijderd worden van de site tijdens een onderzoek naar de oorzaken van de verspreiding van het virus in het bedrijf.

Van 9 tot 14 september. De dreigementen en intimidaties van de directie winnen aan kracht. Er worden deurwaarders naar het piket gestuurd, maar ook bij de werknemers thuis, waar ze rechterlijke bevelen afgeven van 3.000 tot 11.000 euro, te betalen binnen de 24 uur. Ze dreigen ermee hun meubels in beslag te nemen. In een bericht van AB InBev dat op 9 september werd gepubliceerd wordt ook beweerd dat de stakers agressief waren tegenover de andere werknemers! Dat klopt niet! De werknemers staken vrijwillig. Naast deze intimidaties ontstaan er ook solidariteitsacties. De brouwerijen van Leuven en Hoegaarden gaan ook in staking.

15 september. Voor de ingang van de fabriek wordt een solidariteitsactie georganiseerd. Niet minder dan 150 mensen nemen eraan deel, waaronder enkele politieke figuren en de Voorzitter van het ABVV, Thierry Bodson. In de namiddag vindt een tweede verzoening plaats. De aanbevelingen van het verzoeningsbureau houden rekening met de eisen van het ABVV, namelijk:

  • Het invoeren van een externe onafhankelijke audit, samengesteld uit zes experten waarvan er 2 worden aangeduid door het ABVV en voorgezeten door een inspecteur van het Toezicht Welzijn. De humanresourcesdirectrice en de preventieadviseur zullen er geen onderdeel van uitmaken.
  • De dwangsommen die het personeel kreeg, zullen opgeheven worden zodra het werk effectief hervat wordt.              
  • Het hervatten van de sociale dialoog en het opnieuw opbouwen van vertrouwen met respect voor de sectorcao’s.

Dit resultaat was onmogelijk geweest zonder de ijverige strijd van de delegatie van ABVV Horval te Jupille en zonder de verschillende steunacties. ABVV Horval en de delegees bedanken het ABVV, het ACV en de talrijke kameraden die ons tijdens de actie een hart onder de riem staken, waaronder Thierry Bodson en Jean-François Tamellini. We kunnen alleen maar de houding van het ACV te Jupille betreuren. Zij toonden zich niet solidair met de werknemers. Erger nog, ze kozen meermaals  de kant van de directie en vielen ons aan door leugenachtige informatie te verspreiden. Ze moesten zich schamen!

Wat ons betreft gaat de strijd voort en we zullen altijd klaarstaan om op te komen voor de rechten en de gezondheid van de werknemers!

 

Copyright : Ali Selvi / Krasnyi