Arbeidsduurvermindering: een mooie overwinning in Verviers!

In december vorig jaar tekenden de werknemers van het bedrijf Corman, de wereldwijde nummer 1 in boter, een akkoord voor de arbeidsduurvermindering. Zo gingen ze van 37,5 uur per week naar een regime van 36 uur, zonder loonverlies. Als kers op de taart is er een compenserende aanwerving voorzien en zullen er dus nieuwe banen geschept worden. Dit is een primeur in de regio! Dit alles kwam tot stand na een participatief democratisch proces waarin er aan de werknemers werd gevraagd om zich uit te spreken over de keuze tussen een arbeidsduurvermindering of een loonsverhoging. 85% van de werknemers koos voor het eerste! De onderhandelingen met de werkgevers duurden slechts twee weken. Niet meer dan normaal, 98% van de werknemers zijn immers aangesloten bij ABVV Horval. “Hun gewicht in de onderhandelingen is dus aanzienlijk”, legt Alain Genet uit die sinds 35 jaar delegee is in het bedrijf. Hij besluit: “We pleiten al 25 jaar voor een arbeidsduurvermindering. Als men werkgelegenheid wil creëren dan is dit de manier!”. Een mooie overwinning dus voor onze kameraden met een eventueel… vervolg! Als de komende jaren aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, zal het bedrijf overgaan naar 35 uur per week.