Chocolade- en koekjesfederatie: leugens en valse beloftes!

Reeds drie maal werd het uitrollen van een functieclassificatie voor de deelsectoren chocolade en koekjes opgenomen in het sectorakkoord, nu keert de federatie haar kar! Deze classificatie is een onderdeel van het sectorakkoord!

Wij hebben natuurlijk weinig te zeggen over de interne werking van Fevia, maar wel over het sluiten van sectorakkoorden! Wanneer wij naar de onderhandelingstafel trekken, dan doen wij dit met een duidelijk mandaat van onze leden. Wanneer wij tot een mogelijk akkoord komen, leggen wij de tekst ook ter goedkeuring voor aan onze achterban alvorens wij onze handtekening zetten. Moeten wij hieruit de conclusie trekken dat Fevia rond de tafel gaat zitten zonder duidelijk mandaat? Of dat de leden van Fevia hun akkoorden niet naleven?

De  doorslaggevende reden om de uitrol van een functieclassificatie te weigeren was volgens de deelsectoren de vrees voor een stijging van de loonkost. Is dit geen bewijs dat de betrokken bedrijven al die tijd een aantal functies in een te lage looncategorie hebben geplaatst en dus hun personeel te weinig betalen voor de functie die ze uitoefenen? Het zou hier dus gaan over een correctie voor werknemers die al die tijd te weinig betaald kregen! We spreken dus niet over loonsopslag maar over een eerlijke verloning volgens de functie die ze uitoefenen.

Als de werkgevers zomaar kunnen beslissen welk deel van het akkoord ze naleven, wat houdt ons als werknemers dan tegen hetzelfde te doen? Zo staat er in het sectorakkoord: “De syndicale organisaties verbinden er zich toe geen andere eisen te stellen op ondernemingsniveau dan de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst”.

Welke waarde heeft het akkoord als de werkgevers naar eigen goeddunken kiezen wat ze wel en niet naleven?

 

 

Afbeelding: Freepik