Interview met Karl-Stéphane Kratz “Onze grootste overwinning ? De arbeidsduurvermindering met compenserende aanwerving en zonder loonverlies!”

Karl-Stéphane Kratz werkt 14 jaar bij Corman, een bedrijf dat boter en melkvet produceert in Verviers. Hij is lid van de syndicale afvaardiging, zetelt in het CPBW en de OR waar hij sinds 2012 trots zijn collega’s vertegenwoordigt. Aan de vooravond van de sociale verkiezingen maakt de delegee van ABVV Horval de balans op van de vier jaar syndicale strijd met een speciale verwijzing naar de grootste overwinning van de delegatie: de collectieve arbeidsduurvermindering! 

Karl-Stéphane, wat onthou je van de voorbije vier jaar ? 

We hebben de voorbije inspanningen bij Corman bestendigd. Sinds 1996 is het ABVV de enige vakbond die de arbeiders vertegenwoordigt. We hebben er altijd voor gestreden om de vaste werkgelegenheid duurzaam te maken en dat de uitzendarbeid een springplank vormt naar een contract van bepaalde duur en vervolgens een contract van onbepaalde duur; dat het een mogelijkheid vormt voor werk… we hebben heel wat akkoorden bereikt, maar de laatste grote overwinning voor het ABVV is de arbeidsduurvermindering. 

Kan je ons een anekdote vertellen? 

Wanneer we erover begonnen dat we de arbeidsduur zouden verminderen met behoud van loon en dat er werknemers zouden aangeworven worden, lachten ze ons vierkant uit. Ze zeiden ons dat dat onmogelijk zou zijn. Toen we dit uitplozen, en ook tijdens de onderhandelingen, is gebleken dat dit wel mogelijk was. De erkenning van de werknemers was enorm. 

Kan je ons wat meer vertellen over die arbeidsduurvermindering? 

We zijn overgeschakeld van een 37-urensysteem naar een 36-urensysteem voor de arbeiders. In werkelijkheid werken we 40 uur, maar de werknemers hebben 4 overuren per week, dus elke twee weken één extra verlofdag die ze kunnen nemen wanneer ze willen. Vroeger hadden ze op jaarbasis 18 dagen recup, maar nu hebben ze dus 24 dagen recup boven op het betaald verlof. 

Ons doel? Dat de mensen meer tijd hebben voor zichzelf, hun gezin en hun hobby’s. Het moeilijkste was om ervoor te zorgen dat de werknemers hun koopkracht konden behouden, ondanks de vermindering van het aantal uren. Maar we zijn er toch in geslaagd! De compenserende aanwerving werd berekend in functie van de vaardigheden en de reeds bestaande contracten. Voor de werkgever is er inderdaad een extra kost aan verbonden, maar in de bedrijven zijn er altijd uitzendkrachten en maken de werknemers overuren. Dat was ons redmiddel. 

Wat zijn je strijdpunten voor de komende jaren ? 

Bah, de 35-urenweek (lacht), maar ook om er blijven voor te zorgen dat de mensen in goede omstandigheden kunnen werken, voor een correct loon, dat er een goede verstandhouding heerst in de werkplaatsen en dat ze tijd hebben voor zichzelf. 

Wat is jouw boodschap voor de werknemers die zullen stemmen? Waarom stemmen voor ABVV ? 

Al 24 jaar is ABVV aan zet. De overwinningen zijn enkel en alleen aan ABVV te danken: de maaltijdcheques, de ecocheques, DKV, tweede pensioenpijler, de overgang naar de 36-urenweek… . De resultaten spreken voor zich. Ik nodig de werknemers uit om daar naar te stemmen!