Sectorakkoord Voedingsnijverheid

Kameraden,

na enkele nachtelijke onderhandelingsrondes zijn de werkgevers en vakbonden van de voedingsnijverheid (paritair comité 118) gekomen tot een evenwichtig akkoord, rekening houdend met de marge van 1,1%. In deze brochure lichten we kort enkele van de belangrijkste punten van het akkoord toe.

Koopkracht

Stijging minimumlonen met €0,20:

De sectorale minimumlonen stijgen vanaf 1 juli 2019 met €0,16 en vanaf 1 januari 2020 met €0,04.

Enveloppe van 1,1%:

Er kan een bedrijfscao afgesloten worden voor de invulling van de enveloppe van 1,1%. Indien er voor 31 december 2019 geen akkoord is wordt de 1,1% automatisch toegekend aan de lonen.

De brutopremie van €80 uit het akkoord 2015-2016 zal vanaf 1 januari 2020 omgezet worden in een forfaitaire loonsverhoging van €0,04, tenzij anders vastgelegd in een bedrijfscao. Deze forfaitaire verhoging is NIET cumuleerbaar met de verhoging van de minimumlonen met €0,04.

Ploegen- en nachtpremies:

Vanaf 1 januari 2020:

 • €0,11/uur ploegenpremie grote bakkerijen
 • €0,52/uur ochtendploeg (uitgezonderd bakkerijen)
 • €0,59/uur namiddagploeg (uitgezonderd bakkerijen)
 • €2,04/uur nachtpremie

Vervoerskosten:

De tussenkomst voor het openbaar vervoer wordt opgetrokken naar 80% en de fietsvergoeding naar €0,24/km voor de heen- en terugweg.

Kledijvergoeding:

 • €3,96/week voor het ter beschikking stellen van de werkkledij
 • €4,68/week voor het onderhoud

Eindeloopbaan

Vanaf 1 juli 2019 worden de eindeloopbaandagen vervroegd met 1 jaar en komt er een extra dag bij vanaf 62 jaar:

 • Vanaf 55 jaar: 3 eindeloopbaandagen
 • Vanaf 57 jaar: 6 eindeloopbaandagen
 • Vanaf 59 jaar: 9 eindeloopbaandagen
 • Vanaf 62 jaar: 10 eindeloopbaandagen

Bakkerijen:

 • Vanaf 59 jaar: 3 eindeloopbaandagen
 • Vanaf 62 jaar: 4 eindeloopbaandagen

Kinderopvang

Vanaf 1 januari 2019 zullen jonge ouders beroep kunnen doen op een tussenkomst voor kinderopvang in een erkende instelling. De terugbetaling bedraagt een maximum van €2 per dag per kind, met een maximum van €460 per jaar.

Werkbaar werk

De bestaande cao werkbaar werk wordt uitgebreid en krijgt een bindend karakter. Bedrijven met een syndicale delegatie moeten uiterlijk tegen 30 juni 2020 een bedrijfscao afsluiten, zo niet betalen die bedrijven die geen cao hebben afgesloten een solidariteitsbijdrage vanaf 1 januari 2021.

Downloads

BijlageGrootte
accord_sectoriel_triptyque_nl.pdf2.06 MB